Коли можна не допускати до перевірки представників органів державного контролю

Державна регуляторна служба нагадала про законні підстави для недопуску на підприємство перевіряючих

РС вважає, що суб'єкт господарювання може не допускати орган державного нагляду (контролю) до проведення перевірки, якщо ним не була затверджена та оприлюднена уніфікована форма акта, що складається за її результатами.

В цілому ж, відповідно до ст. 10 Закону «Про державні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», можна не допускати до проведення перевірки, якщо:

- порушено вимоги до періодичності їх проведення;

- перевіряючим органом не була затверджена і оприлюднена на власному сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Методики розроблення критеріїв, на основі яких оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, визначається періодичність проведення перевірок та розробляються уніфіковані форми актів були затверджені постановою Кабміну від 10.05.2018 №342.

Держрегслужба звертає увагу, що ці методики не застосовувались до 1.09.2018. Тому всі критерії та уніфіковані форми актів, розроблені на підставі старих методик, є нечинними. А відтак, перевіряючі органи, які не оновили уніфіковані форми втратили можливість проведення перевірок.

Виключенням є податківці, оскільки порядок проведення ними перевірок та форма акта затверджені Податковим кодексом.

Крім того, відповідно до ст. 22 Закону, якщо не затверджено критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику діяльності, періодичність проведення перевірок та перелік питань для них, то вважається, що їх ступінь ризику незначний, і підприємства повинні перевірятись не частіше одного разу на п'ять років.


За матеріалами компанії ЛІГА: ЗАКОН