Слава Хакасии, слава Сибири! С наступающим! Всех благ! :)