A
@alireza2021
0 Followers
0 Following
3 posts

کاربرد دریچه های چدنی

دریچه منهول یا دهانه آدم رو (درب منهول) عبارت است از دریچه ای که بر روی منهول (انواع منهول فاضلابی ، منهول مخابراتی ، منهول برق) استفاده می گردد. جهت جلوگیری از سقوط افراد و اجرام به داخل منهول و همچنین دسترسی و بازدید به منهول که انواع قفل دار و ساده یا آبرو را شامل می گردد.

الگوریتم رنگ برین چیست؟

الگوریتم های گوگل با هدف یافتن بهترین صفحه از یک وب سایت با توجه به مفهوم و عبارت سرچ شده توسط کاربر طراحی و پیاده سازی شده اند. کمپانی گوگل برای تحقق این هدف الگوریتم های زیادی را ت کنون با هدف مختلفی معرفی کرده است، همانطور که از الگوریتم های ابتدایی گوگل، الگوریتم های چون پاندا، پنگوئن و...(که اینک به بلوغ و تکامل خود رسیده اند) دقت کنید، خواهید فهمید که این الگوریتم ها ابتداعا با هدف درک ارتباط معنایی بین کلمات و گاها نحوه نگارش کلمات کلیدی و... داشتند. مفاهیمی چون چگالی کلمات کلیدی و همچنین پراکندگی کلمات کلیدی در محتوای سایت ها مفاهیمی بود که این الگوریتم ها بر آنها نظارت و تکیه داشتند.

از چه سایت هایی رپورتاژ آگهی بخریم؟

صاحبان کسب و کار برای اینکه سرعت بیشتری در موفقیت خود ایجاد و سایت خود را بعنوان یک برند در حیطه کاری خود تبدیل کنند، نیازمند رعایت و پایبندی به یک سری اصول و استاندارد ها می باشند که این امر باعث می شود با سرعت بیشتری به هدف خود برسند.