Công trình xây dựng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Công trình xây dựng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Đoạn cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn dài 28 km sẽ nối thông với cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới đang khai thác.

Ngày 18/9, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn. Điểm đầu dự án nối cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), điểm cuối tại Km28 (giao cắt với quốc lộ 3B).

Công trình xây dựng được đầu tư quy mô đường cao tốc, nền đường 12 m, mặt đường 11 m (2 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp), tốc độ thiết kế 80 km/h. Sau khi hoàn thành, cơ quan quản lý sẽ cho phép phương tiện chạy tốc độ tối đa theo hiện trạng đường.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm công trình xây dựng cao tốc

Tổng mức đầu tư Công trình xây dựng khoảng 2.017 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Ban Quản lý dự án 2 được giao làm đại diện chủ đầu tư, thời gian hoàn thành vào năm 2025.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, công trình xây dựng này nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn theo quy hoạch và đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Bắc Kạn đến các địa phương vùng Bắc bộ.

Công trình xây dựng cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Cuối năm 2017, công trình xây dựng cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới dài khoảng 40 km được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, kết nối với tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên. Công trình xây dựng đã được khai thác giúp giảm tải cho quốc lộ 3.

Sau khi Công trình xây dựng Chợ Mới – Bắc Kạn đầu tư sẽ hình thành một tuyến đường cao tốc dài khoảng 70km, rút ngắn thời gian đi lại giữa Thái Nguyên và Bắc Kạn xuống khoảng 1h giờ so với 2 -3 giờ trên quốc lộ 3 cũ. Thời gian lưu thông của phương tiện từ Hà Nội đến Bắc Kạn cũng được rút ngắn hơn.

Xem thêm: Đề xuất mở rộng cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5729 : 2012

ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Lời nói đầu

TCVN 5729 : 2012 được biên soạn thay thế TCVN 5729:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn kỹ thuật Qui chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5729 : 2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC − YÊU CẦU THIẾT KẾ

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế đường ô tô cao tốc xây dựng mới, thiết kế cải tạo tuyến đường cũ thành đường cao tốc ngoài đô thị (gọi tắt là đường cao tốc).

2 Tài liệu viện dẫn

Công trình xây dựng cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn 【Tin tức xây dựng 】 (baohiempetrolimex.com)