Чому Україна приречена на розбрат?

Valentyn Luchenko
Чому Україна приречена на розбрат? Вся справа в строкатому етнічному складі. Попри статистичні дані, які вказують на те, що наша країна є практично моноетнічною, все зовсім не так. Ми - класична пост-колоніальна країна, в якій є три великі етнічні групи: автохтони, креоли та росіяни. Є також численні національні меншини, які тяжіють до росіян та креолів і у великих містах перетікають до креолів. Власне росіяни також активно поповнюють ряди креолів, позаяк в місцях їх компактного мешкання їх число неухильно зменшується.
Хто такі креоли? Це насамперед етнічні українці, які в силу різних обставин втратили національну ідентичність: мову, звичаї, вірування.
Мовна ситуація також типова для пост-колоніальної країни. За тридцять років з часу здобуття незалежності від метрополії українська мова не набула статусу домінантної в Україні. В ЗМІ та у вжитку більшості великих міст Сходу, Півдня та Центру домінує креольська мова - український варіант російської мови зі специфічною фонетикою та лексиконом. Характерним для цієї мови є ідіоматична збіднілість.
Чи можна вважати суржик українським піджином? На моє глибоке переконання, ні. Суржик - явище глибоко індивідуальне та ситуативне.
Щодо культури, то культура креолів базується в основному на спадкові радянської доби брєжнєвсько-телевізійної ери. Значний вплив на неї справляє нині ерефівський контент соціальних медіа, Utube і телебачення. Серед освічених креолів панують культи Булгакова та Висоцького. Західна література потрапляє до креолів у перекладах російською мовою. Традиційно більшість перекладів зроблені халтурно. Багатюща польська література невідома креолам, хоча польська мова дуже легка для вивчення українцями. Власне, українську мову креоли розуміють, але не володіють вільно та мають до неї купу упереджень. Обрядове життя креолів детерміноване радянськими символами. Релігійне - Московською Патріархією сталінського штибу. УПЦ МП по суті є ворожою до України організацією, яка проводить в нашій країні інформаційні та психологічні диверсії.
Що робити? Жити. Якось воно буде.

- Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/2775660.html.