December 31, 2020

Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır? İşte Evde Bakım Aylığı Şartları

Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır? İşte Evde Bakım Aylığı Şartları

Türk kültür ve geleneklerinde yaşlıya hürmet gösterilir. Yaşlı ve evde bakılması gereken hastası olanlara devlet yardımcı olmaktadır. Evde bakım aylığı şartları uygun olanlar devletten yardım alabilirler. Kişiler aldıkları yardımla yaşlı ve hastasına daha uygun şartlarda bakım sağlarlar. Bakım aylığı; yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve evde yaşayanlara bakan kişilere verilen maaştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilir. Her ay farklı tarihlerde bakan kişinin hesabına yatırılır.

Aylığın verilebilmesi için evde bakım aylığı şartları araştırması yapılmaktadır. Şartları uygun olmayanlar maaşı alamazken uygun olanlar her ay almaktadır. Evde bakım maaşının alınabilmesi için en temel şart; ailede yaşayanların kişi başına düşen gelirin asgari ücretin net miktarının 2/3’ünden daha az olmasıdır. Bakıma muhtaç olan kişinin %50 ve üzerinde bir engelinin olması şarttır. Engelli olduğunun ispatlanması için rapor alınması gerekir. Alınacak olan raporda ağır engelli kısmı vardır. Bu ağır engelli kısmına evet yazılmış olması şarttır. Engel durumunun ağır olup olmadığına ise hastanenin heyeti karar vermektedir.

Bakım aylığını, hasta ve yaşlı kişi almaz. Ona bakmakla sorumlu olan kişiler alır. Başvuru yapmak isteyenlerin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir. İlçede oturanlar müracaatlarını ilçe müdürlüklerine yapmalıdır. Yaşlılar için verilen ayrıca bir maaş bulunmaktadır. Bu maaş evde bakımın dışındadır. Yaşlı olmasından dolayı çalışamayan, geliri olmayan kişilere bağlanan yaşlı maaşı, bakım maaşının dışındadır. Yaşlılara bağlanan bu maaş 65 yaş aylığı olarak bilinmektedir.

Evde bakım aylığı alabilmek için bazı şartlar tam olmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım aylığı için gerekli olan şartları açıklamıştır. Buna göre;

 • Gelir kriterlerinin belirtilen şartlar dahilinde olması. Aile halkının kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ün altında olması gereklidir. Bakıma muhtaç olunması. Yaşlı ve hastanın kendi öz bakım ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek kadar zor durumda olması gerekir. Tuvalet, beslenme ve beden temizliğini yaşamayacak kadar bakıma muhtaç olması şartlar arasındadır. Engelinin ağır olduğunu gösteren sağlık kurulu raporunun olması. Raporda yer alan ağır engelli kısmının evet şeklinde doldurulmuş olması gerekmektedir. Evde Bakım Maaşı Alabilmenin Şartları Hastası, yaşlısı olanın evde bakım aylığı şartları neler olduğunu öğrenerek başvuru yapması gerekir. Şartlar tutmazsa maaş alınması mümkün değildir. Evde bakım maaşı alabilmek için gerekli olan şartlar şunlardır;
  • Evde bakım desteği ve maaşı alabilmek için hastanelerden Özgürlük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan hükümlere bakılır. Yönetmelikte yer alan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranının %50 ve üzerinde olmalıdır. Ağır engelli olup olmadığını gösteren kısımda Evet veya Hayır ibaresinden Evet ibaresinin yazılı olması gerekir. Hasta, yaşlı veya engelli olan kişinin kendi hayatını başkasının yardımı olmadan idame ettiremeyecek durumda olması gerekir. Şayet engel veya hastalık seviyesi kendi kendine yetecek kadarsa maaş bağlanmaz. Giyinme, soyunma, tuvalet, temizlik, merdiven inip çıkma gibi fiilleri yapamayanlar için maaş bağlanır. Aile bireylerinin aldıkları her ne maaş olursa olsun bütün hepsinin toplamı, net asgari ücretin 2/3’ünden daha az olmalıdır. Kendilerine ait ve bakmakla sorumlu olduğu birey sayısı hesaba dahildir. Ailenin bireylerinin hesaplaması yapılırken vatani görevini yapmakta olan genç, üvey evlatlar dahil edilir. Şayet aile bireyleri arasında üniversite öğrencisi varsa ve bu öğrenci burs alıyorsa miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır. Evde bakım aylığı şartları yerine gelmesi için gelirin raporla tespit edilmesi gerekmektedir. Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 26244 sayılı ve 30.07ç2006 tarihlidir. Bu yönetmelik kapsamında belirtilen bakıma ihtiyacı olan engelli koşullarını taşıyor olmak gerekmektedir. Bütün şartlar uygunsa başvuru yapılmalıdır. Başvuru yaparken teslim edilmesi gereken evraklar vardır. Evrakların ilki Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanıdır. Özürlü olduğunu ispatlayan sağlık kurulu raporu ise teslim edilmesi gereken diğer önemli evraktır. Ailede bulunan bireylerin gelirinin ortalamasının şartlara uygun olduğunun yazılı bir beyan ile bildirilmesi gerekir. Gelir ve mal durumu yazılı olarak bildirilmediğinde sözlü ifadenin bir hükmü yoktur. 18 yaşının altında olup bakıma muhtaç olan kişiler olabilir. Bu kişilerin bakımına dair durumlar yönetmelikte açıklanmıştır. Velayet altına alınması veya vasi atanması şartları dikkate alınarak işlemler yapılmalıdır. Evde Bakım Maaşı İçin Nereye Nasıl Başvuru Yapılır? Hasta bakımı zor ve meşakkatlidir. Bazı hastaların ilaçlarından yatağına, beslenmesinden bezine kadar her şeyin karşılanması için maddi imkan gerekmektedir. Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç yakınları olan fakat maddi durumu yeterli olmayanlar evde bakım aylığı şartları nelerdir konusunu araştırmaya başlarlar. Hastanın daha iyi bakılması, tedavi ediliyorsa tedavisinin daha hızlı yapılabilmesi için özel ev tipi hasta yatağına ihtiyaçları olmaktadır. Hasta yataklarının satış fiyatları normal yataklara göre yüksektir. Devlet durumu müsait olmayanlar için hasta yatağı desteği de vermektedir. Bez, hasta yatağı gibi ihtiyaçların dışında devlet hasta kişiye evde bakmakla sorumlu olan kişiye de maaş bağlamaktadır. Hasta veya yaşlıya bakan kişiler her zaman yanında olmalıdır. Yanından ayrılamadığı için çalışamaz. Çalışamayan kişinin hayatını devam ettirebilmesi için bir gelire ihtiyacı vardır. Evde bakım aylığı şartları uyup almak isteyenler ikamet ettikleri yerin Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmelidir. Müdürlükler bütün şartları inceleyip uygun olup olmadığını araştırır. Yapılan araştırmalar neticesinde karar verilir. Onaylanırsa kişi maaş almaya başlar. Kişi başvuruyu yaparken aşama aşama ilerlemelidir. İlk öncelikli olarak kaymakamlıklara veya valiliğe gidilmeli. Buralarda bulunan mal müdürlüğü veya defterdarlıktan başvuru için gerekli olan evraklar alınmalıdır. Sonrasında il veya ilçe idare kuruluna gidilmeli ve muhtaçlık kararı belgesi alınmalıdır. Alınan bütün belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu, dilekçe ile birlikte verilen evrakları incelemeye alacaktır. İnceleme neticesinde maaş alınıp alınmayacağına karar verilecektir. Şayet yaşlılık için başvuru yapılacaksa ve başvuruyu yapacak olan kişi kendi yapamayacak durumdaysa mahkemeden vasilik kararının alınması gerekir. Vasilik kararı olan kişi yaşlı için 65 yaş maaşı olarak bilinen maaşa başvuru yapabilir. Ülkemizin her ilinde ve ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bulunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan araştırma ile müdürlüklerin yerleri kolayca tespit edilebilir. Evde bakım ücreti devletin verdiği desteklerden sadece bir tanesidir. Bakıma muhtaç ve yaşlı olanların bakımını kolaylaştırmak için sunulan bir hizmettir. Devletin verdiği destek her ay düzenli olarak bakan kişinin hesabına yatmaktadır. Fakat her ayın aynı günü yatmayabilir. İllere göre ayın farklı günlerinde yatmaktadır. Maaşın yatıp yatmadığı e-devlet uygulamasına girilerek öğrenilebilir. E- devlet uygulamasına dair şifresi olmayanlar PTT şubelerinden kolaylıkla öğrenebilirler. Evde Bakımla İlgili Çeşitli Sorular ve Cevapları Durumu müsait olmadığından dolayı bakım ücreti almak isteyenler çeşitli sorular sormaktadır. Evde bakım aylığı şartları sorulan soruların başında yer almaktadır. Şartlarına dair soruya yazıda cevap verilmiş oldu. Evde bakım maaşıyla ilgili olan diğer sorular ve kısaca cevapları şunlardır;
   • Evde bakım aylığı ne kadardır? Evde bakım aylığı her yıl değişmektedir. Her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılan zamla ödenen miktar değişmektedir. Örneğin 2019 yılında ödenen maaş miktarı 1384 TL idi. Bu miktar 2020 yılının Ocak ayında yapılan zamla artırıldı. 2020 yılı evde bakım ücreti 1460 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayında yapılan yeni zamla birlikte bu ücret 1544,60 TL oldu. Yeni yılda ne kadar olacağını ise Ocak ayında yapılan zam açıklaması belirleyecektir. Evde bakım ücreti alabilmek için akrabalık bağının olması şart mıdır? Bakım maaşı alınabilmesi için bakan kişi ile hasta olan kişi arasında kan bağı olmalıdır. Kan bağı şartı aranmaktadır. Yani her hasta, yaşlı ve engelliye bakan kişi devletten evde bakım maaşı desteği alamamaktadır. İlgili yönetmelik kimin maaş alabileceğini açıklamaktadır. Yönetmelikte üvey olan akrabaların durumları da net olarak açıklanmaktadır. Hatta bakım ücreti alacak olan kişinin hasta ve yaşlı kişiyle aynı evde kalması şartı da aranmaktadır. Aynı evde kalmayanların tam anlamıyla hasta bakımını yapamayacağı düşünülmektedir. Engelli veya hasta olan kişiye evde bakacak kişi yoksa bakım merkezlerine alınabilir. Hasta kişi veya yasal vasisi resmi veya özel bakım merkezlerinde bakılmasını istemeyebilir. Böyle bir durumda bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşüne başvurulur. Heyet, yakın konumda bulunup rahatlıkla gelip gidecek bir akrabaya bakım görevini verebilir. Böylece bakım maaşı o kişiye verilir. Bakan kişinin maaşının olması bakım ücreti almasına engel midir? Evde bakım aylığı şartları arasında bakan kişinin varsa maaşının 1402 TL’yi aşmaması bulunmaktadır. 1402 TL’yi aşmayacak miktarda maaşı olanlar bakım aylığı alabilir.
   • hasta yatağı mağazası
   • kaynak: https://www.marmaramedikal.com/
   • yasal uyarı: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.