Health
July 23, 2020

ماسک‌ ساده از ماسک‌ دریچه‌دار بهتر است

طبق این گزارش استفاده از ماسک های دریچه ممکن است در ابتدا جذاب تر به نظر برسد ، اما چنین ماسک هایی ممکن است به اندازه ماسک های ساده و بی ارزش در جلوگیری از انتقال و گسترش کروناویر مفید نباشد.

برخی از ماسک ها برای استفاده در کارگاه های ساختمانی با درجه حرارت بالا و گرد و غبار ساخته شده اند. این ماسک ها قبل از تنفس هوا به داخل ریه ها ، گرد و غبار را فیلتر می کنند ، فرار از هوا تحریک شده را راحت تر کرده و احساس گرما را در فرد حفظ می کند.

با بیان عملکرد چنین ماسک هایی ، 3M در ایالات متحده که ماسک های دریچه ای را برای استفاده در چنین محیط هایی تولید می کند ، اظهار داشت: هوای دم در قسمت پارچه ای از ماسک و هوای گرم و مرطوب فیلتر می شود. از طریق دریچه تعبیه شده در قسمت جلو استخراج می شود. یا نزدیک ماسک بیرون بیایید. سیستم ماسک زدن برای استفاده در کارگاه ها و ساختمان ها مناسب است ، اما نمی تواند مانع از انتقال کوراو ویروس ، به ویژه از یک فرد آلوده شود ، زیرا خارج کردن یک فرد بیمار که از دریچه خارج می شود به راحتی می تواند کسانی را که آلوده هستند آلوده کند. اطراف آنها

دریچه Valvedo با دریچه ای که برای تسهیل فرآیند استخراج ایجاد شده است اجازه می دهد تا ترشحات بزاق و تنفس از ماسک فرار کرده و اطرافیان را به خطر بیندازند.

به گفته واشنگتن پست ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها استفاده از ماسک های لباس ساده را برای جلوگیری از ابتلا به بیماری COVD-19 در افراد عادی توصیه می کنند. وجود لنت های پنبه ای مانع از ورود ترشحات آلوده تنفسی به هوای اطراف می شود.