▪️Past Continuous Tense

▪️Past Continuous Tense – oʻtgan zamon davom fe'li oʻtgan zamonda aniq vaqtda davom etib turgan ish-harakatni bildiradi. Oʻtgan zamondagi aniq vaqt gapda beriladi.
▪️Egadan keyin was/were yordamchi fe'llari va -ing qoʻshilgan asosiy fe'l (participle I) bilan qoʻllaniladi.

▪️Positive form:
🔸I was working.
🔸He/she/it was working.
🔸We/you/they were working.

▪️Negative form:
🔸I was not working.
🔸He/she/it was not working.
🔸We/you/they were not working.

▪️Question form:
🔸Was I working?
🔸Was he/she/it working?
🔸Were we/you/they working?

▪️Misollar:
🔸 I was doing my homework at this time yesterday. (Kecha mana shu paytda men uy vazifamni qilayotgan edim)
🔸Sardor broke his leg while he was playing football. (Sardor futbol o'ynayotganda oyo'gini sindirib qo'ydi)