🔰Present Simple🔰

🔰Present Simple🔰
Biz "Present Simple" ni bir nechta holatlarda ishlatamiz
Biz bu zamoni Ega(kishilik olmoshlari va noun) + fe'lni 1 chi shakli orqali yasaymiz.
▪️I work- Men ishlayman
3 shaxs birlikda yani he, she, it biz felga "s" qo'shamiz.
3-shaxs birlik (he, she, it)ga nisbatan bu zamonda fe’lga «-s» yoki «-es» qo’shimchasi qo’shiladi. Oxiri «-s», «-sh», «-ch», «-x», «-o» harflari bilan tugagan fe’llarga «-es» qo’shimchasi qo’shiladi. Boshqa harflar bilan tugagan fe’llarga esa oddiy «-s» qo’shimchasi qo’shiladi.
Agar "y" harfi undosh harfdan kegin kesa "y" ies ga o'zgaradi try+s tries
▪️I try. SHe tries
Agar unlidan kegin kelsa shunchaki s qoshiladi
I buy- he buys
▪️He works- U ishlaydi
So'roq shaklida bizga yordamchi fel kerak yani do/does.
▪️Do you work?- Siz ishlaysizmi?
▪️Does he work? - u ishlaydimi?
Inkorida biz don't/doesn't foydalanamiz.
▪️We don't work- biz ishlamaymiz
▪️She doesn't work- U ishlamaydi
Does/doesn't kelgan joyda siz fe'lga "s" qoshmaysiz. To'liq siz pastdagi jadvalda tanishiz mumkun..

🔰Present Simple 🔰 ishaltiladgan holatlar

1. Qaytalanuvchi, doimiy, takrorlanivchi kundalik yumushlarni aytishda biz "Present Simple" ishalatamiz

Ho'sh doimgi kundalik yumushlar nima bo'lshi mumkun?
Siz har kuni nima ish qilas?

Masalan, Maktabga borasiz, Ishga borasiz, Har kuni ishga piyoda borasiz. Doim qayerdadir yashaysiz
Shaxsan men har kuni ertalab soat 7 da uygo’onaman, har doim ertalab nonushta qilaman, odatda ishga avtobusda boraman, kamdan-kam tennis qo’ynayman, tez-tez kino ko’raman va hokazo. Bu gaplarning hammasi ingliz tilida hozirgi noaniq zamonda ifodalanadi. Chunki bu ish-harakatlar doim, odatda, tez-tez bajarilib turiladi
Endi keling ( U(qiz bola) bankda ishlaydi) shu gapni struktura bo'yicha yasab ko'ramiz.

Ega qo'yshimiz kerak ega U(qiz bola

"She" endi fel kerak ishlamoq fe'li work endi ega bn felni qo'shamiz va ega she bolgani uchun felga s qoshdik "She works " gapning qolgan qismi o'z o'rnida ketaveradi. She works in a bank

2. tabiat qonulari va umumiy haqiqatlar.
Ho'sh bular nimalar?

Oyning yer atrofida aylanishi. Qonun doirasga kirgan ishlar

The moon moves round the earth

3. Jadval va Programalar orqali ish harakatlar

Avtobus, poyezdlar yurishi, ko'rsatuvlar vaqtlarida biz shu zamondan foydalanamiz

4. Biror voqeani hikoya qilishda, remarklarda, sport sharxlarida biz ishlatamiz

▪️Peterson overtakes Williams and wins the race...
Peterson Williams o'tdi va yutdi

5. Yangliklar headlinesda biz ishlatamiz
Gazetadagi bosh mavzu nomi:
Present simple foydalanilad
▪️Masalan: MAN ENTERS SPACE

6. Yo'l yo'riq ko'rsatishda, yo'l ko'rsatishda narsalar qanaqa tayyorlanishda ya'ni retseplar..
Shu vaziyatda buyruq gap o'rniga biz "Present simple" ishlatamiz

▪️You sprinkle some cheese on the pizza then you bake it.
(Sprinkle some cheese... deyish o'ringa