March 12, 2020

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل:

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل:

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل:

۱۵

میلیون

نفر از افراد جهان

هر

ساله

دچار سکته مغزی

می‌شوند

. برای پیشگیری از این بیماری نیاز است که آگاهی کاملی نسبت به آن داشته باشید و به خوبی

راه‌ها

و

روش‌های

درمان و

پیشگیری

را از بر باشید. تحقیقات نشان داده است که

متأسفانه

دومین علت ناتوانی و

مهم‌ترین

چالش اجتماعی مربوط به سکته مغزی است. لازم به ذکر است که سکته مغزی

می‌تواند

در هر سنی اتفاق

بیفتد

اما آمار نشان داده است که در

۹۰

درصد مواقع افراد بالای

۵۵

سال دچار این بیماری خطرناک

می‌شوند

. گفتنی است که درصد بسیار زیادی از بیماران بلافاصله بعد از سکته قادر خواهد بود که بهبودی خود را

به

مرور

زمان

توسط فیزیوتراپی سکته

مغزی

در منزل،

به

دست

خواهند آورد.

چگونه سکته مغزی اتفاق می افتد ؟

https://doit-tech.net/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/