Тощкентдаги куп каватли уйлар

Салом. Тошкенда янги курилайотган куп каватли уйларни кредитга олса буладими, бошка вилоятда прописка килинган булса хам. Факат олмокчи булган одам чет элда ишлайди

June 9, 2018
by @joni
0
6
Show more