May 9, 2019

Бележки

Много хора заявяват ценности, които биха искали да имат като начин да прикрият действителните си ценности.