October 7, 2020

Чуйте лични истории, чуйте я

Като време за смяна на шампиона, исках да споделя защо правя това, което правя и как говоренето за психично здраве ми помогна да преодолея собствените си предизвикателства. Предизвикателствата за психичното здраве са често срещани, но за щастие и възстановяването. Свързването с правилните хора, намирането на вътрешна сила и включването в местните програми могат да окажат въздействие.

Изследванията също така показват, че когато ежедневните хора във вашата общност се отворят за своите предизвикателства в областта на психичното здраве и възстановяването си, нагласите се променят и стигмата намалява. Гледайте тези лични истории на истински сан диегани, вдъхновете се и ги споделете с други.

Историите по-долу са личните преживявания на хора, които са се възстановили или са преминали през депресия, тревожност или свързано с тях разстройство. Освен синьото също насърчава семейството и приятелите да споделят своя опит от предоставянето на https://www.ivoignatov.com/istorii на някой, на когото се интересуват. В история от 500 думи или по-малко, моля, опишете преживяването си с тревожно разстройство и / или депресия и как е повлияло на живота ви.

Те подчертават смелостта и надеждата на хората, които изпитват проблем с психичното здраве или проблем с употребата на вещества, подкрепят близък или работят в свързани области. Много хора казват, че се чувстват сами или изолирани поради стигма, симптоми или системи. Личните истории ни помагат да намерим надежда и общ език и ни дават нови перспективи, идеи или подходи, които да разгледаме. Независимо къде се намираме, когато разказваме историите си - обмисляме помощ, получаваме лечение или подкрепа, размишляваме върху минали преживявания - можем да научим толкова много един от друг. По някаква причина се срамувах. "" Застъпвай се, възпитавай и помагай да потърся лек.

Съсредоточете се върху терапията или други лечения, които са ви помогнали да се справите или да преодолеете заболяването си. Моля, включете как уебсайтът или ресурсите на adaa са ви помогнали. За да публикувате историята си на нашия уебсайт и да я споделите в нашите социални медийни платформи, ние изискваме да използвате истинското си име и да включите снимка. Моля, обърнете внимание, че не приемаме рекламни реклами (тези истории не трябва да включват извиквания за лични уебсайтове или публикации или да продават продукти). Запазваме си правото да отхвърлим всяка история, която не смятаме за подходяща да споделим.