Giá của một số loại máy giúp làm mềm nước

Máy hút cặn từ tính / điện tử
Máy khử cặn từ tính và điện tử có giá từ $ 160 tới $ 600 và dễ lắp đặt. những nam châm quấn vòng vo những đường ống nước và trợ thì tái cấu trúc những ion khoáng chất cứng để ngăn chặn sự tàng trữ cặn trong tuyến phố ống.

Nhà thầu lắp đặt Máy khử cặn từ tính không muối

dù rằng những hệ thống này có giá cả phải chăng và không cần bảo trì, nhưng bằng cớ cho thấy chúng hoạt động còn gây tranh luận. mặc dầu chất khử cặn có thể ngăn phòng ngừa sự tích trữ cặn, nhưng chúng không cái bỏ bất kỳ khoáng vật nào khỏi nguồn nước và chẳng hề là chất khiến mềm nước đích thực.

Hệ thống lọc thẩm thấu ngược
một hệ thống thẩm thấu ngược có giá 300 USD đến 900 đô la Mỹ được lắp đặt cho những mô hình dưới quầy và 4.000 tới 12.000 đô la cho hệ thống toàn nhà. Hệ thống thẩm thấu ngược (RO) cái bỏ natri dư thừa từ nước đã được làm mềm và khiến cho sạch tới 98% chất gây ô nhiễm từ nước uống.
trong khi hệ thống RO làm cho mềm nước, độ cứng hơn 7 GPG gây ra sự tàng trữ cặn trên màng và khiến giảm tuổi thọ của màng. Hệ thống lọc nước RO dưới bồn rửa được bảo dưỡng rẻ có tuổi thọ từ 10 đến 15 năm.

https://uce.com.vn/vi/he-thong-lam-mem-nuoc/