October 3, 2021

ثبت شرکت

براساس ماده 110 قانون مالیاتی ثبت شرکت کشور اشخاص حقوقی مکلف به ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان بر مبنای اسناد و مدارک در مدت زمان حداکثر تا ثبت شرکت چهارماه پس از سال مالیاتی به همراه فهرستی از هویت شرکاء و سهامدارن و اندازه سهم الشرکه هر فرد و یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره ثبت شرکت مالیاتی ارائه و مالیات تعلق گرفته را پرداخت نمایند.

محل ارایه اظهارنامه و ثبت شرکت پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران نمایندگی و مکان مشخص ندارند تهران است

یکی دیگر از مسائل مربوط به مالیات پلمپ دفاتر قانونی است، ثبت شرکت اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالیاتی جدید اقدام به پلمپ دفاتر دراداره ثبت شرکت‌ها کنند به طور مثال یعنی برای عملکرد سال 1397 مودیان موظفند که تا پایان مهلت 96/12/29 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کنند.

از دیگر مسائل مربوط بهمالیات ثبت شرکت شرکت‌ها پرداخت حق تمبر و ارایه لیست حقوق بگیران است که میتونید از مقاله ... دنبال کنید


چه شرکت هایی معاف از مالیات هستند؟
هرچند که تمامی افراد و شخصیت های حقوقی مشغول فعالیت کسب و کار تجاری در ایران باید پس از ثبت شرکت خود بصورت سالیانه مالیات خود را بر اساس قانون ثبت شرکت مقررات پرداخت کنند ولی در بسیاری از موارد قانون گذار با ارائه لوایحی برخی از شرکت‌ها از کل یا مواردی از مالیات معاف اعلام نموده است.

تعدادی از موارد معافیت های مالیات یبه شرح زیر می‌باشد
1- تمامی شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی مطابق قانون مالیات‌های مستقیم که درآمد حاصل از فعالیت آنها از طریق کشاورزی مانند خود کشاورزی، دامداری، ثبت شرکت دامپروری، احیا مراتع و جنگل‌ها، باغات و باغستان ها و.. از پرداخت مالیات معاف هستنند

2- تمامی ثبت شرکت تعاونی‌های متعارف و شرکت‌های تعاونی و سهامی عام طبق ماده 105 قانون مالیات‌های بیست و پنج درصد تخفیف مالیاتی از روی درآمد خود خواهند داشت

3- مالیات‌های مستقیم بردرآمد فعالیت‌های تولیدی و ثبت شرکت معدنی و واحدهای تولیدی و معدنی بخش‌های خصوصی و تعاونی که بعد از سال 1381 مجوز بهره برداری گرفته باشند، از شروع بهره برداری و یا استخراج تا 80 درصد و تا به مدت 4 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود

4- قانون مالیات کشور این امکان را برای فعالین حوزه ایرانگردی ثبت شرکت و جهانگردی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت ارشاد اسلامی باشند در نظر گرفته است که تا 50 درصد از مالیات متعلقه معاف شوند

در این مطلب تنها به چهار مورد از شرایط معافیت‌های مالیاتی اشاره شد ولی شما میتوانید برای آگاهی بیشتر از شرایط معافیت‌های مالیاتی می‌توانید از خدمات دفاتر ثبت شرکت ملل بهره مند شوید

عدم ثبت شرکت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
در صورتی که فرایند ثبت شرکت انجام نشود می‌تواند خطرات و مشکلات فراوانی را بری صاحبان و سهام داران به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

هنگامی که شما مجموعه خود را ثبت نکنید فعالیت‌های انجام شده نمی تواند در چهارچوب قانون صورت بگیرد و وجه قانونی نخواهد داشت. به همین سبب بسیاری از شرکت های همکار ثبت شرکت و حتی مشتریان نمی توانند با اطمینان خاطر همکاری خود را با مجموعه مذکور ادامه دهند.

شرکت‌های ثبت نشده بر ثبت شرکت اساس قانون امکان حضور در مجامع رسمی و مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها را نخواهند داشت. این موضوع می تواند منافع مالی و اجتماعی آن ها را به خطر بیندازد.

عدم ثبت شرکت می تواند مشکلاتی نظیر عدم امکان استفاده از امتیازات قانونی اشخاص حقوقی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال برخی از معافیت های مالیاتی و قانونی و یا برخی ثبت شرکت امتیازات اقتصادی که برای پیشرفت و توسعه آن ها در نظر گرفته شده است نمی‌تواند برای پیشرفت این گونه مجموعه ها مورد استفاده قرار گیرد.

عدم ثبت و پذیرش مسئولیت‌ها و تعهدات از جانب شرکا از دیگر ثبت شرکت مواردی است که می‌تواند برای شرکت‌های ثبت نشده مشکلات فراوانی ایجاد کند. هنگامی که شما مجموعه‌ای را ثبت می کنید کلیه مسئولیت‌ها، درصد سهم و مشارکت اعضا و تعهدات قانونی آن ها را به ثبت می‌رسانید ثبت شرکت و به این ترتیب در صورتی که در خصوص هر یک از موارد فوق تخطی از قانون صورت پذیرد امکان پیگیری آن در مجامع قانونی برای سایر اعضا فراهم است.

در صورتی که شرکت خود را ثبت نکنید نمی‌توانید ثبت شرکت آن را قالب اعطا نمایندگی و یا حتی جذب نمایندگی برند‌های بزرگ توسعه دهید. دریافت نمایندگی از مجموعه‌های داخلی و خارجی مستلزم ثبت شرکت و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایی است که از سوی شما انجام می شود.

ثبت شرکت و انتخاب نام شرکت

روش‌های انتخاب نام شرکت در هنگام ثبت شرکت
از مهم‌ترین مراحل در ثبت شرکت، انتخاب یک نام مناسب برای شرکت می‌باشد که وجود این نام هویتی به شرکت خود می‌بخشد و نام اختصاصی برای شرکت می‌باشد و کسی اجازه سوءاستفاده از خدماتی که از این شرکت ارائه می‌شود نمی‌تواند داشته باشید.

همانطوری‌که مستحضر می‌باشید یکی از مهم‌ترین مراحل در ثبت شرکت انتخاب نام شرکت می‌باشد. برای انتخاب نام شرکت باید حداقل سه کلمه وجود داشته باشد و لازم است که در زمان ثبت شرکت‌ در سامانه مربوطه 5 نام را به سازمان ثبت شرکت‌ها پیشنهاد دهید. اداره ثبت شرکت‌ها با توجه به امکان یا رد صلاحیت نام پیشنهادی متقاضیان یکی از پنج مورد انتخابی را تایید و برای ثبت شرکت نهایی می‌نمایند.

ممکن است مراحل انتخاب نام شرکت کمی زمان ببرد چرا که اگر ثبت شرکت دقت کافی در زمان ثبت‌نام وجود نداشته باشد ممکن است نام‌های پیشنهادی شما ثبت شرکت رد صلاحیت شوند و متقاضی مجبور به انتخاب نام جدید و دیگری می‌باشد.

https://sabt-mollasadra.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/