Mantiq maydoni

1. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

3 → 7 → 11 → 15 → 19 → 23 → ?

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

2. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

11 → 12 → 14 → 17 → 21 → ?

A) 26

B) 25

C) 24

D) 23

3. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

4 → 4 → 8 → 24 → 96 → ?

A) 960

B) 490

C) 480

D) 390

4. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

720 → 120 → 24 → 6 → ? → 1

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

5. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

19 → 16 → 14 → 13 → ?

A) 13

B) 12

C) 11

D) 10

6. 12 – 6 : 3 + 4 · 2 = ?

A) 10

B) 16

C) 18

D) 48

7. a, b, c, d va e harflari 1, 2, 3, 4 va 5 raqamlariga to‘g‘ri keladi. Quyidagi tenglama asosida 3 raqami qaysi harfga mos kelishini aniqlang.

c + c = e

b + b = c

b + e = d

A) a

B) b

C) c

D) d

8. 2 ∙ 18 ∙ 14 = 6 ∙ x ∙ 7 bo‘lsa, x = ?

A) 8

B) 9

C) 10

D) 12

9. O‘yinchoq poezd yo‘lni 1 marta to‘liq aylanib chiqish uchun 1 daqiqa 11 sekund vaqt sarflaydi. U yo‘lni 6 marta aylanib chiqishi uchun qancha vaqt sarflaydi?

A) 6 minut 56 sekund

B) 7 minut 6 sekund

C) 7 minut 16 sekund

D) 7 minut 26 sekund

10. Quyidagi rasmdan "x" ning qiymatini toping.

t.me/masofatalim

11. Quyidagi bog‘liqlikni buzgan sonni aniqlang.

3 → 5 → 9 → 17 → 35 → 65

A) 9

B) 17

C) 35

D) 65

12. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

21 → 22 → 41 → 33 → 52 → 62 → 45 → 64 → ?

A) 55

B) 73

C) 74

D) 84

13. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

11 → 14 → 19 → 28 → 55 → 49 → 77 → ?

A) 242

B) 248

C) 320

D) 324

14. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

164 → 255 → 366 → 497 → 648 → ?

A) 687

B) 728

C) 729

D) 819

15. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

t.me/masofatalim

A) 62

B) 72

C) 93

D) 83

16. Uchta xonaning birida sher yashiringan.

1-xonaning eshigida “Sher bu yerda” deb yozilgan.

2-xonaning eshigida “Sher bu yerda emas” deb yozilgan.

3-xonaning eshigida “2 + 3 = 2 · 3” deb yozilgan.

Faqat ushbu uchta yozuvlardan bittasi to‘g‘ri bo‘lsa, xonalarning qaysi birida sher yashiringan?

A) 1- xonada

B) 2-xonada

C) 3-xonada

D) ixtiyoriy xonada bo‘lishi mumkin

17. 3 ta qog‘ozning har biriga besh xonali son yozilgan. Uchta raqam qog‘oz bilan berkitilgan. Bu sonlarning yig‘indisi 57263 ga teng bo‘lsa, qaysi raqamlar berkitilgan?

t.me/masofatalim

A) 0, 2 va 2

B) 1, 2 va 9

C) 2, 4 va 9

D) 2, 7 va 8

18. (20 – 19 · 20 + 19) : (19 – 20 · 19 + 20) = ?

A) -1

B) 1

C) -39

D) +39

19. Anita, Klara, Maykl va Daniel olma yeyish bo‘yicha musobaqa uyushtirishdi. Eng ko‘p olma yegan ishtirokchi g‘olib bo‘ladi. Daniel Klaraga qaraganda ko‘proq olma yedi, Maykl esa Anitaga qaraganda kamroq olma yedi. Bu musobaqada Daniel g‘olib bo‘lmagan bo‘lsa, kim g‘olib bo‘lgan?

A) Anita

B) Klara

C) Maykl

D) aniq emas

20. Dita necha kilogramm?

t.me/masofatalim

21. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

11 → 21 → 13 → 22 → 51 → 32 → ?

A) 37

B) 42

C) 71

D) 49

22. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

9 → 24 → 40 → 88 → ?

A) 112

B) 96

C) 137

D) 108

23. Quyidagi bog‘liqlikdan foydalangan holda noma’lum sonni aniqlang.

12 → 22 → 61 → 42 → ?

A) 25

B) 56

C) 64

D) 19

24. OZOD, OLIM, ZOUR, ROUF, OYOZ, so‘zlaridan har biri quyidagi sonlardan biriga teng bo‘lsa, OLIM so‘zi qaysi biriga teng?

A) 1347

B) 1215

C) 9180

D) 1612

25. Qonuniyatga asoslanib, so‘roq belgisi o‘rniga mos keluvchi variantni belgilang.

T(4)R(3)J(2)N(5)E(1) → savdo; U(3)M(4)J(1)R(2)N(6)H(5) → ?

A) volida

B) avliyo

C) saylov

D) alomat

26. Bazmdan keyin Jeyn stakanlarning yarmini yuvib qo‘ydi. Qolgan stakanlarning yarmini esa Aleks yuvdi, keyin esa Sasha Aleks yuvmagan stakanlarning yarmini yuvib qo‘ydi. Oxirida Devidga yuvish uchun uchta stakan qoldi. Mehmonlarning yarmi ikkitadan stakanishlatishgan, qolgan yarmi esa, bittadan stakan ishlatishgan bo‘lsa, bazmda nechta odam bo‘lgan?

A) 8

B) 16

C) 24

D) 30

27. Piter besh kunga safarga toqqa chiqdi. U birinchi yurishini dushanba kuni, oxirgi yurishini juma kuni amalga oshirdi. U har kuni oldingi kunga qaraganda 2 km ko‘proq yurdi. Besh kun ichida u 70 km yo‘l bosgan bo‘lsa, payshanba kuni necha km yo‘l yurgan?

A) 12

B) 14

C) 16

D) 18

28. Kvadrat shaklidagi qog‘ozni ikki bo‘lakka bo‘lsak, qanday shakl hosil bo‘lmaydi?

A) kvadrat

B) to‘g‘ri to‘rtburchak

C) beshburchak

D) to‘g‘ri burchakli uchburchak

29. Har bir qog‘ozda uch xonali son yozilgan. Ikkita raqam qog‘oz bilan berkitilgan. Uchta sonning yig‘indisi 826 ga teng. Ikkita yopilib qolgan raqamlar yig‘indisi nechaga teng?

t.me/masofatalim

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10

30. Kris 6 va 7 raqamlarini aylanalarga rasmdagidek yozdi. U 1, 2, 3, 4, 5 va 8 raqamlarini qolgan aylanalarga shunday yozmoqchiki, kvadratning har bir tomonidagi sonlar yig‘indisi 13 ga teng bo‘lishi kerak. Bo‘yalgan aylanadagi sonlar yig‘indisi nechaga teng?

t.me/masofatalim

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

Tayyorlovchilar: Yangiyo'l shahridagi "IBN SINO" ATM kimyo fani o'qituvchisi Ma'ruf TONGOTAROV va O'zMU kimyo fakulteti 2-kurs talabasi Ravshan MELIQO'ZIYEV

O’zbekiston Yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan tashkil etilgan "Masofaviy ta’lim" Telegram kanali.

https://t.me/masofatalim