nasedkin @ 2004-06-02T15:04:00

Да, в Царицыне весело. Человеком себя почувствовал. У Славика Чанова тоже детеныш.