Жопастик

1.Предмет та функції мікроекономіки.

один два три

2.Методологія мікроекономіки.

один два три четыре

3.Історичний розвиток мікроекономічного аналізу.

один два три

4.Переваги споживача і корисність.

один два три

5.Суть і форми корисності.

один два три

6.Визначення корисності. Закон спадної граничної корисності блага.

один два три

7.Зміст раціонального вибору і рівноваги споживача в економічній системі.

один два три

8.Споживацькі переваги та криві байдужості.

один два три

9.Бюджетні обмеження та рівновага споживача.

один два три четыре

10.Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу.

один два три

11.Реакція споживача на зміну цін товарів.

один два три

12.Ефект заміщення та ефект доходу. Парадокс Гіффена.

один два три

13. Попит. Закон попиту та його прояви. Чинники попиту.

один два три

14.Пропозиція. Закон пропозиції та його дія. Чинники пропозиції.

один два три

15.Еластичність попиту та еластичність пропозиції.

один два три

16.Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага і рівноважна ціна. Динаміка ринкової рівноваги.

один два три

17. Оптимум товаровиробника.

один два три

18.Маневрування факторами виробництва у досягненні оптимуму господарської діяльності. Виробнича функція.

один два три


Все, сиси уже мои, почти :) Дальше идем на попу уже, иххии :)

44.Вартість грошей в часі, складний відсоток і дисконтування.

один два три

43.Рівноважна ставка відсотка і теорія процентної ставки.

один два три

42. Поняття капіталу і економічна природа доходу на капітал.

один два три

41.Ринок праці.

один два три

40. Ринки факторів виробництва: загальна характеристика.

один два три

39. Моделі поведінки фірми в умовах монополістичної конкуренції.

один два три

38. Сутність монополістичної конкуренції.

один два три

37. Цінова політика олігополії. 

один два три

36. Моделі олігополії.

один два три

35. Олігополія як тип ринкової структури.

один два три

34. Нецінова конкуренція - основний вид конкуренції.

один два три

33. Негативні наслідки монополістичної конкуренції. Економічна неефективність

один два три

32. Ринок монополістичної конкуренції. 

один два три

31. Поводження підприємств в умовах розвиненої конкуренції й чистої монополії.

один два три

30. Класифікація ринків. Ринки досконалої та недосконалої конкуренції.

один два три

Усе, попа тоже моя