March 29, 2021

تله تایپ اول

در تله تایپ اول فقط قصد دارم این پلتفرم را کمی تست کنم تا از امکانات و ویژگی های آن در آینده استفاده کنم.

شما می توانید در صورت بروزرسانی این آیدی از آموزش های رایگان من استفاده کنید.

کپشن تصویر

و برخی از المان های ویرایش متن مثل بولد و لینک ، لینک خارجی و .. را هم تست می کنم.

خیلی هم عالی