July 15, 2017

"Судя по поведению дуплил(а) в телефон" (с)