تمایل به رابطه جنسی سه نفره

رابطه جنسی سه نفره به رابطه‌ای گفته می‌شود که به صورت همزمان بین سه نفر انجام می‌شود. تمایل به رابطه جنسی سه نفره را می‌توان نوعی اختلال و انحراف دانست که در افراد مختلف بروز می‌کند. این اختلال امروزه در بین جوانان رواج زیادی پیدا کرده است و بسیاری از زوجین درگیر آن می‌شوند.

این تمایل بیشتر برای ایجاد تنوع انجام می‌شود و می‌تواند آسیب‌‌های جدی به افراد وارد کند. و در نتیجه درمان و صحبت کدرن در مورد آن اهمیت زیادی دارد. این تمایل می‌تواند به دلایل مختلفی در زوجین بروز کند که بررسی این دلایل در برطرف کردن این اختلال اهمیت زیادی دارد.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/