Derogările Republicii Moldova de la prevederile CEDO

Wikimedia / Courtroom of the European Court of Human Rights in Strasbourg | CC BY-SA 3.0

Republica Moldova a trimis la 19 martie 2020 Secretariatului General al Consiliului Europei o notă verbală prin care a solicitat activarea articolului 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Articolul 15 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că „în caz de război sau de alt pericol public care ameninţă existenţa unei naţiuni”, un stat membru poate lua măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Convenţie, în măsura strictă în care situaţia o impune şi cu condiţia ca aceste măsuri să nu contravină altor obligaţii care decurg din dreptul internaţional”

Făcând uz de această procedură, se vor permite derogări de la aplicarea acestui act internațional, în condițiile stării de urgență declarate de Parlament, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Acest lucru ar însema suspendarea drepturilor prevăzute în Convenție.

În mod particular, Moldova a derogat pe perioada stării de urgență de la aplicarea Articolului 11 al Convenției (Libertatea de întrunire şi de asociere), Articolului 2 din Primul Protocol (Dreptul la instruire) și Articolul 2 din Protocolul nr .4 al Convenției (Libertatea de circulaţie).

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale
ARTICOLUL 11
Libertatea de întrunire şi de asociere

1. Orice persoană are dreptul la libertate de întrunire paşnică şi la libertate de asociere, inclusiv a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei ori a drepturilor şi a libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat.
Protocolul nr. 1 al Convenției
ARTICOLUL 2
Dreptul la instruire

Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţământului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice.
Protocolul nr. 4 al Convenției
ARTICOLUL 2
Libertatea de circulaţie

1. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa.
2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa.
3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.
4. În anumite zone determinate drepturile recunoscute în paragraful 1 pot face obiectul unor restrângeri care, prevăzute de lege, sunt justificate de interesul public într-o societate democratică.

Echipa noastră înțelegând necesitatea unei informări corecte și din surse veridice a profesioniștilor din domeniul dreptului, publică sursa originală a documentului oficial.

Nota verbală remisă Secretariatului General al Consiliului Europei: https://rm.coe.int/09000016809cf9a2