Analiza S&P500. 11.07.2020

Timeframe: 1D

Cena S&P500 znajduje się obecnie w przedziale 2936 - 3233$. Globalna struktura jest wzrastająca. ATH (All Time High) na poziomie 3397$ jest dość realistyczny do osiągnięcia i utworzenia nowego HH (Higher High). Zmiana struktury nastąpi, gdy cena spadnie poniżej 2936$, co może doprowadzić do głębszego spadku.

Timeframe: 4H

Na 4H TF cena znajduje się powyżej środka przedziału, który również działa jako wsparcie dla ceny i daje reakcję. Powyżej przedziału znajduje się duża płynność (sellers' stops), co zwiększa prawdopodobieństwo, że cena wyjdzie poza przedział w górę. Jeśli cena wzmocni się powyżej 3233$, otworzy to możliwość dotarcia do punktu ATH.

Timeframe: 1H

Mini przedział został uformowany na 1H TF. Płynność została usunięta z dołu, płynność z góry nie została jeszcze dotknięta. Po wcześniejszym "wyczyszczeniu" stoplossów osób, które sprzedawały z uwagi na pattern "double top", cena zbliżyła się do górnej granicy przedziału. Jedyną rzeczą, która może zapobiec wzrostowi ceny, jest obszar zaznaczony na czerwono, gdzie dużo osób, które sprzedawały, będą starać się chronić swoje krótkie pozycje.

Moja prognoza

Ze względu na rosnącą strukturę, będę rozpatrywał tylko długie pozycje w celu pozostawienia przedziału utworzonego na 1D TF. Przy szybkim wyjściu z mini przedziału na 1H TF, czynnikiem dla długiej pozycji będzie retest górnej granicy przedziału + czerwony obszar w granicach 3190. Celem lokalnym jest górna granica przedziału na 1D TF, globalnym - ATH.