Ефективність вашого бізнесу

Проаналізувати економічне здоров’я вашого бізнесу достатньо просто – потрібні лише 7 показників.

Ваш бухгалтер щоквартально складає для Податкової фінансовий звіт Баланс підприємства. Завдяки цьому документу ви можете проаналізувати економічне здоров’я та ефективність вашого бізнесу. А в наступному пості я розповім як поліпшити погані показники ефективності.

Сім головних індикаторів стану вашого підприємства:

 1. Коефіцієнт термінової ліквідності – показує наскільки швидко ви можете заплатити по своїх боргах «Сума коштів на рахунках, дебіторки та короткострокових інвестицій / Поточні зобов’язання»
  Якщо показник менше 1 – це погано, ви не можете заплатити в повній мірі по своїх боргах, більше 2 – все добре.
 2. Строк дебіторської заборгованості – як швидко рахунки до сплати конвертуються в гроші.
  «365 днів / Оборот дебіторської заборгованості»
  Показник чим менший, тим краще. В ідеалі – менше 40, але не більше 100. Високий коефіцієнт вказує на проблему збирання дебіторських коштів.
 3. Оборот ТМЦ – ліквідність ТМЦ, скільки разів ТМЦ «обернулись» та були реалізовані (чи не залежуються ваші запаси на складі)
  «Собівартість проданих товарів / Середній розмір ТМЦ»
  В ідеалі – має бути більше 10, але не менше 4.
 4. Цикл робочого капіталу – період обороту грошових коштів з моменту придбання на них ресурсів (сировина, матеріали) і до моменту продажу продукту і отримання за це коштів.
  «(Дебіторка + Запаси – Короткострокові зобов’язання) / Обсяг продажу»
  Чим показник нижчий, тим краще
 5. Тренд обсягу продаж – крива обсягу продаж у часі
 6. Коефіцієнт валового прибутку – показує процент валового прибутку на кожний долар доходу від реалізації
  «Валовий прибуток / Чиста виручка від реалізації»
  Чим вище, тим краще
 7. Коефіцієнт продуктивності – наскільки добре працюють робітники
  «Обсяг продаж / чисельність працівників»
  Чим вище, тим краще