لباسشویی
June 7, 2021

معنی کلمات روی ماشین لباسشویی آبسال

معنی کلمات روی ماشین لباسشویی آبسال به شرح زیر می باشد:Spin (اسپین) سرعت چرخش لباسشوییStart/Pause (استارت / پاوز) شروع / توقفTemp (تمپ) دماOn/Off (آن/آف) روشن / خاموشCotton (کاتان) کتانDelicate (دلیکیت) ظریفWool (وول) پشمیRinse/Spin (راینز / اسپین) تخلیه / آبکشیQuick (کوئیک) شستشوی سریعPrewash (پری واش) پیش شستشوکاربران باید توجه داشته باشند که علامت های روی ماشین لباسشویی آبسال در مدل های مختلف آن می تواند متغیر باشد.معنی دکمه های روی ماشین لباسشویی آبسالمعنی دکمه های روی ماشین لباسشویی آبسال از قرار زیر می باشند:دستگیره انتخاب برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی آبسالمعرفی دستگیره انتخاب برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی آبسال به شرح زیر است:برای انتخاب برنامه مورد نظر در ماشین لباسشویی آبسال می توانید از این دستگیره استفاده کنید.با انتخاب برنامه چراغ آن روشن می شود و می توانید نام برنامه و زمان آن را در صفحه نمایش لباسشویی مشاهده کنید.صفحه نمایش لباسشویی آبسالصفحه نمایشگر ماشین لباسشویی آبسال موارد زیر را در این لباسشویی نشان می دهد:دمای آب درون محفظه لباسشویی را نشان می دهد.می توان زمان باقی مانده از شستشو را نیز در آن شاهد باشید.دکمه Extra Rinse (آبکشی اضافی) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Extra Rinse (آبکشی اضافی) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:برای آبکشی اضافی و بیشتر لباس ها می توانید از این دکمه در لباسشویی آبسال استفاده کنید.دکمه Easy Ironing (اتو کشی) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Easy Ironing (اتو کشی) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:برای صاف کردن لباس ها و اتو کشی آنها در انتهای شستشو می توانید از این دکمه استفاده کنید.دکمه Spin Drying (دور خشک کن) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Spin Drying (دور خشک کن) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:برای خشک کردن لباس ها در انتهای شستشو می توانید از این دکمه استفاده کنید.در صورتی که دور خشک کن دستگاه را روی صفر تنظیم کنید، این عملیات در انتهای شستشو انجام نخواهد شد.دکمه Anti-Crease (ضد چروک) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Anti-Crease (ضد چروک) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:با انتخاب این دکمه حالت ضد چروک دستگاه فعال خواهد شد.با این فناوری بعد از اتمام فرایند آبکشی، آب از دستگاه تخلیه نمی شود تا در لباس ها چروک ایجاد نشود.بعد از پایان خشک کن می توانید لباس ها را از دستگاه خارج کنید.دکمه Retard Hours (تاخیر زمانی) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Retard Hours (تاخیر زمانی) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:این دکمه امکان ایجاد تاخیر در شروع برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی آبسال به کار گرفته می شود.دکمه Spin (سرعت چرخش لباسشویی) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Spin (سرعت چرخش لباسشویی) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:نشان دهنده سرعت چرخش دیگ لباسشویی و دور موتور دستگاه است.دکمه Start/Pause (شروع / توقف) لباسشویی آبسالمعرفی دکمه Start/Pause (شروع / توقف) لباسشویی آبسال به شرح زیر است:استارت برای شروع برنامه شستشو انتخاب شده توسط دستگیره انتخاب برنامه هاتوقف یا پاوز برای توقف برنامه شستشو انتخاب شده و در جریان در لباسشوییکلید Temp در لباسشویی آبسالمعرفی کلید Temp در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:دمای آب لباسشویی آبسال با این دکمه تعیین می شود.دمای آب باید با توجه به برنامه شستشو تعیین گردد.دکمه On/Off (دکمه روشن و خاموش) در لباسشویی آبسالمعرفی دکمه On/Off (دکمه روشن و خاموش) در لباسشویی آبسال به شرح زیر است:On برای روشن کردن دستگاهOff برای خاموش کردن دستگاهمعرفی انواع برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی آبسالمعرفی انواع برنامه های شستشوی ماشین لباسشویی آبسال به شرح زیر است:معرفی برنامه Cotton (شستشوی لباس های کتان) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Cotton در ماشین لباسشویی آبسال:در صورت نیاز به شستشوی لباس ها نخی می توانید از این برنامه استفاده کنید.قبل از شروع این برنامه می توانید از یک مرحله پیش شستشو نیز استفاده کنید.امکان شستشو با آب سرد نیز با این برنامه وجود دارد.معرفی برنامه Delicate (لباس های ظریف) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Delicate در لباسشویی آبسال:برای شستن لباس های ظریف مانند لباس زیر از این برنامه در لباسشویی آبسال استفاده کنید.معرفی برنامه Wool (لباس های پشمی) از انواع برنامه شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Wool در لباسشویی آبسال:برای شستشوی لباس های پشمی استفاده می شود.در این برنامه نیز امکان پیش شستشو وجود دارد.برای شستشوی لباس های پشمی حساس بهتر است از آب سرد استفاده کنید.معرفی برنامه Spin (برنامه زهکشی لباس ها) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Spin در لباسشویی آبسال:برای زهکشی لباسشویی بعد از پایان شستشو استفاده می شود.معرفی برنامه Rinse (تخلیه) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Rinse در لباسشویی آبسال:برای زهکشی آب و آبکشی لباس ها در پایان شستشو کاربرد دارد.معرفی برنامه Quick 30 (شستشوی سریع) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Quick 30 در لباسشویی آبسال:برای شستشوی سریع لباس ها در 30 دقیقه کاربرد دارد.در این برنامه از پیش شستشو خبری نیست.برای شستشوی لباس های روزانه که خیلی کثیف نیستند، بهترین برنامه است.معرفی برنامه Prewash (پیش شستشو) از برنامه های شستشوی لباسشویی آبسالبرنامه Prewash در لباسشویی آبسال:برای آبکشی لباسها قبل از شستشوی اصلی کاربرد دارد.تعمیر لباسشویی آبسال در ابرکاوانhttps://abarkavanco.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d9%84/