MILLESIA, размер S

Millesia 3788, string

35 euro

Millesia 2489, string

в цвете персик - как на фото ниже

47 euro