#qabul #прием #admission


"Ombudsman klubi" talabalarni a'zolikka qabul qilishni boshladi

Klubga a'zo bo'lish istagidagi talabalar quyidagi hujjatlarni Talabalarga xizmat ko‘rsatish markaziga taqdim etishi lozim:

– rektor nomiga ariza;
–ma'lumotnoma.

Ushbu klubga a'zolik:

– Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) institutida o'qishdan bo'sh vaqtlarda ish o'rganish;
– olgan nazariy bilimlarni huquqni qo'llash amaliyoti bilan bevosita uyg'unligini ta'minlash;
– klub doirasida tashkil etiladigan tanlovlar va musobaqalarda qatnashish;
– kelgusida Ombudsman institutida mehnat qilish imkoniyatini beradi.

Murojaatlar 30-sentabrga qadar @J_M_AA telegram manzili orqali qabul qilinadi.

——————————

Клуб Обмудсмана начал прием студентов

Студенты, желающие вступить в клуб, должны предоставить в Центр обслуживания студентов следующие документы:
– заявление на имя ректора;
– резюме.

Члены клуба получат новые возможности:

– практика в институте Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсмана);
– применение теоретических знаний в правоприменительной практике;
– участие в соревнованиях и конкурсах, которые проводятся в рамках клуба;
– дальнейшая работа в институте Омбудсмана.

Документы принимаются до 30 сентября по телеграм-адресу @J_M_AA.

——————————

The Ombudsman Club has begun accepting students

Students wishing to join the club have to submit the following documents to the Students Services Center:
- an application to the Rector;
- CV.

Members of the club will have new opportunities:

- practice at the institution of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of Oliy Majlis ;
- application of theoretical knowledge in law enforcement practice;
- participation in competitions and contests held within the club;
- further, work in the Ombudsman Institution.


Documents are accepted until September 30 via telegram address @J_M_AA.

Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram