#yangilik #новости #news


5 ta muhim tashabbus yo‘nalishlari bo‘yicha klublar yangi a’zolarni qabul qilmoqda

Toshkent davlat yuridik universiteti Ma’naviyat va ma’rifat markazi qoshida talabalarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning iqtidorlari hamda intellektual salohiyatlarini oshirish maqsadida 5 ta muhim tashabbus yo‘nalishlari bo‘yicha klublar faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Siz ushbu klublarga a’zo bo'lish orqali o‘z iqtidor va intilishlaringizni ro‘yobga chiqarishingiz va universitetda o'tkazilayotgan loyihalarda ishtirok etishingiz mumkin.

Klublar faoliyati bilan quyidagi havola orqali tanishing: https://teletype.in/@tdyu_manaviyat/S3XZPvocErG

Klublarga a’zo bo‘lish uchun @juraboyevkomil telegram manziliga murojaat qiling.

——————————

Клубы по направлениям 5 важных инициатив принимают новых участников

При Центре духовности и просветительства Ташкентского государственного юридического университета в целях организации содержательного досуга студентов, повышения творческого и интеллектуального потенциала созданы клубы по направлениям 5 важных инициатив.

Активность в клубах дает возможность раскрыть свой творческий потенциал и принимать участие в проектах университета.

Ознакомиться с деятельностью клубов можно по ссылке: https://teletype.in/@tdyu_manaviyat/S3XZPvocErG

Чтобы стать участником клубов, обращайтесь по телеграм-адресу @juraboyevkomil.

——————————

Clubs on the directions of 5 important initiatives are accepting new participants

At the Centre for Spirituality and Education of Tashkent State University of Law for the organization of interesting leisure of students, an increase of creative and intellectual potential the clubs on directions of 5 important initiatives were created.

Activity in clubs allows revealing their creative potential and taking part in projects of the university.

To learn more about the activities of the clubs, please visit: https://teletype.in/@tdyu_manaviyat/S3XZPvocErG

To become a member of the clubs, please contact @juraboyevkomil via telegram.

Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram