U
UstozShogird kanali
@ustozshogird
Bu yerda Programmalash bo`yicha
#Ustoz,
#Shogird,
#oquvKursi,
#Sherik,
#Xodim va
#IshJoyi
topishingiz mumkin.
0 Followers
0 posts