November 13, 2019

Предмети в ІПСА

Математичний аналіз — найбільший фундаментальний з усіх математичних предметів, що викладають на першому курсі, оскільки його надалі застосовують в теорії ймовірностей, математичній статистиці, нейронних мережах та Data Science. Мат. аналіз вивчають 3 семестри в рамках обох спеціальностей. Перший семестр присвячено базовим поняттям, які частково вивчають ще в школі: границям послідовностей та функцій, похідним. Від шкільної математики мат. аналіз (насправді, як і будь-який інший математичний предмет) відрізняє необхідність вчити теоретичну складову матеріалу, як-от доведення теорем. До речі, саме знання теорії є запорукою вдалого екзамену, що проводиться наприкінці кожного семестру.

Дискретна математика (ДМ) — досить незвичайний для першокурсника предмет, оскільки за 2 семестри вивчається більше десятка тем, які, на відміну від розділів мат. аналізу чи алгебри та геометрії, навіть не згадувалися у школі. Незважаючи на абстрактність матеріалу, для розуміння ДМ є простішою за інші математичні предмети. В рамках спеціальності 124 «Системний аналіз» у 2 та 3 семестрах викладається продовження курсу дискретної математики — предмет під назвою «математична логіка» (МЛ), який має вже більш прикладний характер. На спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» МЛ вивчають наприкінці 2 семестру ДМ.