April 30, 2020

Тарауих намазының оқылуы

Тарауих намазы 20 ракаттан тұрады. Құптан намазы мен таң намазының арасындағы уақытта оқылады.

Дәрет алып, намаз көйлегімізді киеміз. Кез-келген өзіңізге ыңғайлы киіммен оқуға болады. Бірақ ол бүкіл әуретті жауып тұруы қажет және таза болуы шарт.

4 ракағаттың оқылу үлгісі:

Жайнамазға тұрамыз, басымыз сәждеге баратын жерге қарап тұрып оқимыз.

Ең бірінші ниет етіледі: (Әр 4 ракағатқа ниет етіледі)

«Ниет еттім Алла разылығы үшін тарауих намазын оқуға, жүзімді қараттым құбылаға»

«Аллаһу әкбәр» тәкбір яғни намаз бастағанда.

Тәкбір

Қиям яғни намазда түрегеп тұру:

Сәна дұғасы оқылады:

Субханәкә аллаһуммә
уә бихамдикә
уә тәбәракә смукә
уә тәғалә жәддукә
уә ләә иләәһә ғойрук

Әғузу билләәһи минаш-шайтоонир-рожим! Бисмилләәһир-Рохманир-Рохим!

Фатиха сүресі:
Әл-хамду лилләәһи Роббил ғәәәәләмин
Әр-Рохмәәәнир-Рохим
Мәәәлики иаумид-дииин
Йәәкә нағбуду
уә йәәәкә нәстағин
Иһдинас-сиротоль-мустақим
Сиротоль-ләзиина әнғамтә ғәләйһим, ғойрил-мағғдуби ғәләйһим уәләд-дооооооллин
Ә миииин! (іштей)

Фатиха сүресінен кейін қысқа білетін сүре оқимыз (құран ретімен болғаны жақсы )

Осы сүрелердің бірін немесе өзіңіз білетін сүре оқисыз.

"Аллаһу акбар" деп рукуғқа барамыз.

Рукуғта: "Субхана раббиәл азыим" деп үш рет айтамыз. Рукуғтан тұрғанда: "Сәми’ Аллаһу лимән хамидаһ".

"Раббәнәә уә ләкәл-хамд" деп сәждеге барамыз.

Сәждеде: "Субхана раббиял-а’лаа" деп үш рет айтып, сәждеден басымызды көтереміз. Бірер секундтан кейін қайта сәждеге барып "Субхана раббиял-а’лаа" деп 3 рет айтамыз.

"Аллаһу акбар" деп екінші ракат оқылады, тұрып бірден қол байлаймыз.

Екінші рәкәғат басталғанда:
Бисмилләәһир-Рохмәәнир-Рохииим.

Фатиха сүресі:
Әл-хамду лилләәһи Роббил ғәәәәләмин
Әр-Рохмәәәнир-Рохим
Мәәәлики иаумиддииин
Йәәкә нағбуду
уә йәәәкә нәстағин
Иһдинас-сиротоль-мустақим
Сиротоль-ләзиина әнғамтә ғәләйһим ғойрил-мағғдуби ғәләйһим уәләд-дооооооллин
Ә миииин! (іштей)

Өзіңіз білетін сүре.

«Аллаһу әкбәр» деп рукуғқа барып, үш рет қайталап «Субханәкә Роббиәл-Ғазыим» дейді.

Рукуғтан тұру: «СәмиғАллоһү лимән хамидәһ» деп айтады. Тік тұрып: «Роббәнә ләкәл-хамд» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеге барады. «Субханә Роббиәль ағлә» деп сәждеде 3 рет айтылады.

Екі сәжде арасындағы отырыс: «Аллаһу әкбәр» деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Екі сәжде арасында «Субханәллаһ» дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады.
«Аллаһу әкбәр» деп екінші рет сәждеге барады. Үш қайтара «Субханә Роббиәль ағлә» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеден көтеріледі:(отырады)

Әт-тәхиәт: Әт-тәхиәту лил-Ләәәһи уәс-салауату уәт-тойибату

Әс-Сәләәәму ғәләйкә, әюһән-Нәбийю уә рохматулЛоһи уә бәрәкәәтуһу

әс-Сәләәәму ғәләйнә, уә ғәләәә ғибәдилләһис-солихииин

Әшһәду әллә иләәәһә иллАллоһу уә әшһәду әннә Мухаммәдән ғабдуһу уә Росулуһ

Аллаһуммә Солли:
Аллаһуммә Солли ғәләә Мухаммадин
уә ғәләәә әәли Мухаммад,
Кәмә солләитә ғәләә Иброхимә
уә ғәләә әәли Иброхимә
иннәкә хамидун мәжиид

Аллаһуммә Бәрик:
Аллаһуммә бәрик ғәләә Мухаммадин
уә ғәләә әәли Мухаммад
Кәмә бәроктә ғәләә Иброхимә
уә ғәләә әәли Иброхимә
иннәкә хамидун мәжид

Роббәнә әтинә:
Роббәнә әтинә фид-дуния хасанәтән
уә филь әхироти хасанәтән
уә қинәә ғазәбән-наааор

СӘЛЕМ БЕРМЕЙ ҚАЙТАДАН ТҰРЫП, ТӘКБІР АЛМАЙ БІРДЕН ҚОЛЫМЫЗДЫ БАЙЛАЙМЫЗ.

Сәна дұғасы оқылады:

Субханәкә аллаһуммә
уә бихамдикә
уә тәбәракә смукә
уә тәғалә жәддукә
уә ләә иләәһә ғойрук

Әғузу билләәһи минаш-шайтоонир-рожим! Бисмилләәһир-Рохманир-Рохим!

Фатиха сүресі:
Әл-хамду лилләәһи Роббил ғәәәәләмин
Әр-Рохмәәәнир-Рохим
Мәәәлики иаумид-дииин
Йәәкә нағбуду
уә йәәәкә нәстағин
Иһдинас-сиротоль-мустақим
Сиротоль-ләзиина әнғамтә ғәләйһим, ғойрил-мағғдуби ғәләйһим уәләд-дооооооллин
Ә миииин! (іштей)

Фатиха сүресінен кейін қысқа білетін сүре оқимыз

«Аллаһу әкбәр» деп рукуғқа барып, үш рет қайталап «Субханәкә Роббиәл-Ғазыим» дейді.

Рукуғтан тұру: «СәмиғАллоһу лимән хамидәһ» деп айтады. Тік тұрып: «Роббәнә ләкәл-хамд» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеге барады. «Субханә Роббиәль ағлә» деп сәждеде 3 рет айтылады.

Екі сәжде арасындағы отырыс: «Аллаһу әкбәр» деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Екі сәжде арасында «Субханәллаһ» дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады.
«Аллаһу әкбәр» деп екінші рет сәждеге барады. Үш қайтара «Субханә Роббиәль ағлә» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеден көтеріліп, төртінші рәкәғатқа тұрып, қолдар байланады.

Төртінші рәкәғат басталғанда: Бисмилләәһир-Рохмәәнир-Рохииим.

Фатиха сүресі:
Әл-хамду лилләәһи Роббил ғәәәәләмин
Әр-Рохмәәәнир-Рохим
Мәәәлики иаумид-дииин
Йәәкә нағбуду
уә йәәәкә нәстағин
Иһдинас-сиротоль-мустақим
Сиротоль-ләзиина әнғамтә ғәләйһим
ғойрил-мағғдуби ғәләйһим уәләд-дооооооллин
Ә миииин! (іштей)

Білетін сүре оқылады.

«Аллаһу әкбәр» деп рукуғқа барып, үш рет қайталап «Субханәкә Роббиәл-Ғазыим» дейді.

Рукуғтан тұру: «СәмиғАллоһү лимән хамидәһ» деп айтады. Тік тұрып: «Роббәнә ләкәл-хамд» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеге барады. «Субханә Роббиәль ағлә» деп сәждеде 3 рет айтылады.

Екі сәжде арасындағы отырыс: «Аллаһу әкбәр» деп басын сәждеден көтеріп, тізерлеп отырады. Екі сәжде арасында «Субханәллаһ» дейтіндей бір қысқа уақыт отырылады.

«Аллаһу әкбәр» деп екінші рет сәждеге барады. Үш қайтара «Субханә Роббиәль ағлә» дейді.

«Аллаһу әкбәр» деп сәждеден көтеріледі:(отырады)

Әт-тәхиәт: Әт-тәхиәту лил-Ләәәһи уәс-салауату уәт-тойибату
Әс-Сәләәәму ғәләйкә, әюһән-Нәбийю уә рохматулЛоһи уә бәрәкәәтуһу

әс-Сәләәәму ғәләйнә, уә ғәләәә ғибәдилләһис-солихииин

Әшһәду әллә иләәәһә иллАллоһу уә әшһәду әннә Мухаммәдән ғабдуһу уә Росулуһ

Аллаһуммә Солли:
Аллаһуммә Солли ғәләә Мухаммадин
уә ғәләәә әәли Мухаммад,
Кәмә солләитә ғәләә Иброхимә
уә ғәләә әәли Иброхимә
иннәкә хамидун мәжиид

Аллаһуммә Бәрик:
Аллаһуммә бәрик ғәләә Мухаммадин
уә ғәләә әәли Мухаммад
Кәмә бәроктә ғәләә Иброхимә
уә ғәләә әәли Иброхимә
иннәкә хамидун мәжид

Роббәнә әтинә:
Роббәнә әтинә фид-дуния хасанәтән
уә филь әхироти хасанәтән
уә қинәә ғазәбән-наааор

Әйелдер екі аяғын оң жағына жіберіп, «Әссәләму ғаләйкум уә рахмәтуллаһ» деп бірінші оң, содан кейін сол жаққа сәлем береді.

«Астағфируллаһ» деп 3 рет айтады. «Аллаһуммә әнтәс-Сәләму уә минкәс-Сәләм. Тәбәроктә, иә зәлжәләли уәль-икром.»

4 ракағат біткенде ТАРАУИХ ТАСБИХЫ оқылады:

«Сүбхәнә зил мүлки уәл мәләкут. Субхәна зил иззәти уәл-азамати уәл-қудрати уәл кибрия-и уәл жәбаруут. Субханаль мәлики хайил ләзи лә ямут. Суббухун Құддусун Раббуна уә Раббул мәләикәти уәр рух.
Лә иләһә иллаллаһу настағфирулла.
Нәс-әлукәл жәннәтә уә нәғузу бикә минәннәр»

Содан кейін қайтадан ниет етіп, басынан бастаймыз. Осылай 20 ракағат оқимыз❤