June 7, 2021

Koçluk Sistemi

Okullarda öğrencilerin performansları için birçok yöntem bulunuyor. Özellikle eğitim sisteminde yer alan içeriklerin öğrenciler için benimsenmesi eğitim hayatında önemlidir. Bu yöntemlerden biri de okul ve öğrenci Koçluk sistemidir. Koçluk sistemi sadece yetişkinler için değil tüm bireyler için gereklidir. Bugün günümüzde koçluk sistemi özel, hizmet ve kamusal sektörlerde yoğun kullanılıyor.

Eğitim hayatının getirdiği süreçler için bu sistemde öğrenciler ve veliler tarafından tercih ediliyor. Koçluk sistemi ile birlikte  eğitimde  öğrenciye özel olarak uygulanan gelişimini destekleme amaçlı bir motive içeriğidir. Eğitim hayatında öğrenciler  birlikte veli, öğretmen ve yöneticiler aynı hedefler için çalışırlar. Koçluk sistemi ile sadece öğrenci değil, öğretmen, yönetici ve velilerin kendini tanımasını, hedefler belirlemesini,  becerilerini kazanması amaçlanıyor.

Koçluk Sistemi Uygulaması Nasıldır?  

Bu sistemle birlikte  öğrenciler eğitim hayatlarında mesafe ve başarı sağlıyorlar. Genellikle bu sistem kişiler tarafında gönüllülük esasına göre veriliyor. Koçluk sistemi ile bu süreç içinde öğrenciler sahip olduğu yetenekleri keşfeder ve hatalarını çözebilirler. Öğrenciler için yer alan koçluk sisteminde  son zamanlarda  büyük başarılar sağlanıyor. Ülkemizde ortaokul, lise, lisansüstü gibi birçok eğitim düzeyi ve kurumunda bu sistem uygulanabiliyor.

Öğrencilerin eğitim hayatlarında  başarması gereken sınavlar, dersler, konular gibi  birçok sorumluluğu bulunuyor. Eğitim hayatının temeli olan ödev ve dersler, gibi katılımlar için motive olmasıdır. Başarılı olmak için diğer öğrenciler ile sınavlarda çoğu zaman  rekabet  içerisinde oluyorlar. Bu rekabet öğrencilere  birçok ders aktivitelerine, yoğun tempolu bir eğitim hayatı sağlıyor.

Koçluk Sisteminin Faydaları Nelerdir? 

Koçluk sistemi ile bu tempoda öğrenciler  planlı ve programlı bir şekilde sistem kurarak motive oluyorlar. Okul koçluk sistemi sadece öğrenciler için değil tüm eğitim alanında yer alan kişiler içinde önemlidir. Ayrıca okulların yönetiminde yer alan okul yöneticileri için  yoğun eğitim temposunda önemlidir. Eğitim hayatında yer alan ve birçok ders veren öğretmenler içinde stresin azaltılmasında kullanılıyor.

Koçluk sistemi ile birlikte okullarda kaliteli eğitim ve  istihdam sağlanıyor. Bu istihdamlarda kullanılan sistemler öğretmenleri motivesi arttırıyor. Buda daha eğitimli ve donanımlı öğrenciler olarak eğitim hayatına katkı sağlıyor.

Koçluk Eğiliminde Planlamanın Önemi

Ayrıca koçluk sistemi ile eğitim sistemine ait stratejik  planlar ve   zamanlamalar yapılabiliyor. Bu yöntemle birlikte sonuç olarak, öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler eğitim hayatına ait birçok başarı ve  iş gerçekleştiriyor.

Bu sistemin tüm bileşenleri tamamen başarı odaklı işliyor. Kişisel olarak verilen motivasyonlar herkes için ve özellikle öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı yanında kişisel bir katkı da sağlıyor.

 Koçluk Sistemi Avantajları Nelerdir? 

Koçluk sistemi stres  ve baskı altında kalma duygusu azaltılıyor. Özellikle öğretmenler için iyi bir eğitici ve  öğretici olma açısından fayda sağlıyor.

Koçluk sisteminde yer alan ve faydalanan öğrenciler eğitim hayatlarına sürekli iyileştirme süreci yaşıyorlar. Bu sistemler birlikte öğrenciler her zaman  başarılı oluyor ve kendilerine güveniyorlar. Bunun temel sebebi koçluk sistemiile motive edilmesi ve  gelişmeye devam etmesidir.

Koçluk Sistemi İle Motivasyon

Öğrencilerin en büyük engeli korku ya da kaygılardır. Koçluk sistemi ile birlikte  içsel olarak motive sağlıyorlar. Bu öğrencilerin gerçek bir gelişim göstermesini sağlıyor. Öğrencilerin performansında  iyileştirmeler ve sürekli devam eden başarılar sağlanıyor. Öğrenciler için  hazırlanan koçluk sistemi ile gözlem ve geri bildirime bağlı olarak ilerler. ,

Koçluk sisteminde öğrencinin okul, aile  ve sosyal yaşamında  olumlu yönde etkileşimler hedeflenir. Sistem  süreci güven ve gizlilik esasına göre ilerliyor. Koçluk sistemi ile öğrencilerin okullarda, ders başarılarında,  aile ve çevresiyle olan ilişkilerinin güçlendiği gözlemleniyor. Daha fazla bilgi için https://abc.net.tr/kocluk-sistemi adresinden ulaşabilirsiniz.