Кошки бундай бӯлганда эди...

Эътиборингизга Бангладешлик Моршед Мишунинг "Кошки бундай бӯлганда эди..." номли асаридан бир нечта намуналарни келтирамиз.

Манба: https://t.me/kapgir

Бизнинг каналимиз:

Ўқи, СТУДЕНТ

@DevelopUz