September 25, 2019

***

Агробіокомплексна (АБК) технологія високих і якісних ��рожаїв – це застосування бактеріальних, мінеральних макро- і мікродобрив в формі карбоксилатів з синергічним ефектом в бакових сумішах з агрохімікатами від бур’янів, хвороб та шкідників регуляторами росту.

Невід’ємна частина АБК – застосування сильного насіння, яке можливо отримувати як з елітного, так і з рядового з допомогою калібратора «Компакт» Л.В. Фадєєва, а в догляді за сходами допомагає борона-мотика ротаційна, що допоможе і вологу зберегти, і спасти від кірки, що утворюється після опадів, і забезпечити повітрям кореневу систему і мікроорганізми ризосфери культур.

Реалізація ресурсозберігаючої системи застосування мінеральних добрив дозволяє здійснювати вирівнювання агрохімічної строкатості полів і отримувати максимальну віддачу від мінеральних добрив. Урахування біологічних особливостей сільськогосподарських культур – це вихід на сучасний рівень ведення сільськогосподарського виробництва. Він може бути вирішений тільки за умови застосування оптимальних розширених та сбалансованих доз мінеральних макро- і мікродобрив і корисних бактерій, регуляторів росту та полісахаридів.

Засвоєння рослинами основних елементів живлення внесених мінеральних добрив і тих, що знаходяться в ґрунті з АБК, збільшується на 30-60%, в залежності від культури і грунтово-кліматичних умов.

Ще Теофраст писав в «Истории растений», що «…растение питается не только корнями, но и с помощью листьев». Закони Лібіха та Шелфорда доповнили наше розуміння потреби рослин для отримання кращих врожаїв. Ось приклади з останніх варіантів – фермер К.О. Гумма в Миколаївській області посіяв озимі пшеницю та ячмінь після соняшника в засушливу осінь 2018, і в 2019 році зібрав врожай по 40 і 50 ц/га взагалі без використання добрив – лише з препаратами АБК. Головний агроном агрохолдинга у Вінницькій області (прізвище не називаємо) на озиму пшеницю сорту Смуглянка вніс і добрива в межах 400 кг/га у фізичній вазі і АБК 5 разів, починаючи з інокуляції насіння, тому отримав на окремих ділянках по 126 ц/га, кукурудзи – 145-165 ц/га. Фермер С.П. Гуменюк (Херсонська обл.) зібрав ярого гороху також з добривами та АБК – 36 ц/га, озимого ячменю – до 64 ц/га.

Наш висновок: АБК – незамінне підживлення і розширений захист при обробці насіння озимих та осінніх сходів у фазу 3-5 листків.

Київ:

067-404-63-99, 097-386-08-50

Херсон:

050-318-80-16

Полтава: 097-900-00-65

Одеса: 050-937-8087

Більш детальна інформація – за телефонами:

www.agrovio.com.ua