May 11, 2020

Як розірвати договір оренди землі й покарати недобросовісного орендаря

До Барського бюро правової допомоги звернулась громадянка О. 1946 р. н., по питанню розірвання договору оренди землі з орендарем, який тривалий час не сплачує орендну плату за використання землі сільськогосподарського призначення.

“Як виявилось, проблема клієнтки полягала в тому, що вона довгий час не отримувала орендної плати за використання земельної ділянки, яка належить їй на праві приватної власності, відповідно несла збитки. Зі слів клієнтки, орендар зник, місцезнаходження його не відомо, як тепер діяти у такому випадку вона не знає”, – інформує офіційний сайт Бюро правової допомоги.

У клієнтки не було на руках договору оренди землі, у зв’язку з цим, договір оренди землі з усіма необхідними додатками було отримано у відділі Держгеокадастру Барського району, оскільки це є невід’ємні документи для написання позову та задоволення позовних вимог.

Слід зазначити, що до моменту звернення у суд з позовом, клієнтка неодноразово отримувала безоплатну первинну правову допомогу у Барському бюро, яка полягала в підготовці звернень до орендаря – юридичної особи та його директора з приводу розірвання договору оренди землі та укладення відповідної додаткової угоди, але всі листи були проігноровані, а лист на юридичну особу взагалі повернувся назад до клієнкти по причині відсутності адресата за його місцезнаходженням.

З метою отримання додаткових належних доказів, щодо неотримання орендної плати клієнткою, юристом Барського бюро Сергієм Орищуком було підготовлено запит до Барського відділення Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області про надання відповідної інформації щодо сплати орендної плати ТОВ на користь клієнтки Олени, а отримавши відповідь підготовлено клопотання до суду про долучення доказів по справі, щодо систематичного порушення умов договору в частині сплати орендної плати за землю.

Справа призначалась до розгляду неодноразово, у зв’язку з неявкою відповідача по справі, а також, коли не було відомостей про отримання повідомлення відповідачем про розгляд справи в суді.

Статтею 31 ЗУ «Про оренду землі» встановлено, що розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

Абзацом 3 пункту 8 Постанови Пленуму Верховного суду України від 16.04.2004 №7 „Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” встановлено, що питання про дострокове припинення користування землею на умовах оренди вирішується шляхом пред’явлення позову про розірвання договору.

Нормами ст.792 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Відповідно до п.9 та 11 Договору оренди землі відповідач зобов’язався протягом строку дії договору за кожен рік користування земельною ділянкою сплачувати 3,2% від нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки, визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, не пізніше 31 грудня кожного року. В 2009 році нормативна грошова оцінка земельної ділянки становила 10353,52 (десять тисяч триста п’ятдесят три гривні) 52 коп., а отже розмір орендної плати за умовами договору оренди землі в 2009 році склав 331,31 грн.

Однак відповідач порушив свої зобов’язання щодо своєчасності розрахунку за користування земельною ділянкою.

При погодженні з Відповідачем строку сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, який відповідно до ст.15 ЗУ «Про оренду землі» є істотною умовою договору оренди землі, позивач розраховувала на отримання необхідних їй обігових грошових коштів. У зв’язку з порушенням строку сплати орендної плати, вона була позбавлена можливості отримання матеріальних благ, на які вона розраховувала при укладені договору оренди землі.

Відповідно до п. д) ч.1 ст.141 Земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є зокрема систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Аналіз указаних норм Закону дає підстави для висновку про те, що у разі систематичної несплати орендної плати за користування земельною ділянкою, тобто систематичне порушення договору оренди земельної ділянки, дана обставина може бути підставою для розірвання такого договору.

Заочним рішенням позовну заяву про розірвання договору оренди землі задоволено Барським районним судом та відповідно розірвано договір оренди земельної ділянки між громадянкою О. та ТОВ, стягнуто з відповідача судові витрати по справі в сумі 768,4 гривень.