October 12, 2018

АЛЛАНЫҢ 99 КӨРКЕМ ЕСІМДЕРІ

1. Алла (Аллаһ) – Әлемдердің Жаратушысы, Иесі.

2. Ар-Рахмаан – Аса рақымды, Аса мейірімді.

3. Ар-Рахиим – Мейірбан, Ерекше мейірімді.

4. Әл-Мәлик – Патша, билік Иесі.

5. Әл-Қуддуус – Аса қасиетті, Киелі.

6. Әс-Сәләәм – Бейбітшіл.

7. Әл-Мумин – Аса сенімді.

8. Әл-Муһәймин – Толық басқарушы.

9. Әл-Азииз – Үстем, Аса даңқты, құдіретті.

10. Әл-Жаббаар – Бойсұндырушы, Аса құдіретті.

11. Әл-Мутәкәббир – Тәкаппар, Аса жоғары.

12. Әл-Хаалиқ – Жаратушы.

13. Әл-Баари – Жоқтан бар етуші.

14. Әл-Мусаууир – Бейнелеуші.

15. Әл-Ғаффар – Кешірімшіл, Аса кешірімді.

16. Әл-Қаһһар – Өктем, шексіз қаһар Иесі.

17. Әл-Уаһһаб – Сый беруші.

18. Ар-Раззақ – Ризықтандырушы.

19. Әл-Фаттах – Жеңуші, Ашушы.

20. Әл-Алиим – Бәрін Білуші.

21. Әл-Қаабид – Тарылтушы.

22. Әл-Баасит – Кеңейтуші.

23. Әл-Хаафид – Төмендетуші, Түсіруші.

24. Ар-Раафиъ – Жоғарылатушы, Биіктетуші.

25. Әл-Муъиззу – Даңқты асырушы, жеңіс беруші.

26. Әл-Музиллу – Дәрежені төмендетуші.

27. Әс-Сәмииъу – Бәрін Естуші.

28. Әл-Басиир – Бәрін Көруші.

29. Әл-Хакам – Қазы, Төреші.

30. Әл-Адл – Әділетті.

31. Әл-Латииф – Жұмсақ, Мейірімді.

32. Әл-Хабиир – Бәрінен Хабардар.

33. Әл-Халиим – Ұстамды, мейірімді.

34. Әл-Азиим – Ұлық, Ардақты.

35. Әл-Ғафуур – Кешіруші, Кешірімді.

36. Әш-Шәкуур – Алғыс Иесі, жақсылыққа қарымта қайтарушы.

37. Әл-Алий – Асқақ, Бәрінен Биік.

38. Әл-Кәбиир – Үлкен, Аса зор.

39. Әл-Хафииз – Сақтаушы, қорғаушы.

40. Әл-Муқиит – Қорек беруші.

41. Әл-Хасииб – Есептеуші.

42. Әл-Жәлиил – Аса ұлық, аса мәртебелі.

43. Әл-Кәриим – Аса жомарт.

44. Ар-Рақииб – Бақылаушы.

45. Әл-Мужииб – Жауап беруші, тілекті қабыл алушы.

46. Әл-Уаасиғ – Кеңпейілді, Бәрін қамтушы.

47. Әл-Хакиим – Дана, хикмет Иесі.

48. Әл-Уадууд – Сүюші.

49. Әл-Мәжиид – Даңқты, Ұлы.

50. Әл-Баағис – Қайта Тірілтуші.

51. Әш-Шәһиид – Куәгер.

52. Әл-Хаққ – Ақиқат, Хақ.

53. Әл-Уакиил – Қамқор, Уәкілдік етуші.

54. Әл-Қауий – Қуатты, Күшті.

55. Әл-Мәтиин – Өте Берік, Мықты.

56. Әл-Уалий – Дос, Жанашыр.

57. Әл-Хамиид – Мақтаулы.

58. Әл-Мухсии – Бәрін есептеуші.

59. Әл-Мубдии – Бастаушы.

60. Әл-Муғиид – Қайтарушы.

61. Әл-Мухии – Тірілтуші.

62. Әл-Мумиит – Өлтіруші.

63. Әл-Хайй – Мәңгі Тірі.

64. Әл-Қаййум – Өздігінен Тұрушы.

65. Әл-Уаажид – Табушы, Бай.

66. Әл-Мәәжид – Игілікті, Даңқты.

67. Әл-Уаахид – Жалғыз.

68. Ас-Самад – Мұңсыз, Мұқтажсыз.

69. Әл-Қаадир – Құдіретті.

70. Әл-Муқтадир – Бәріне құдіретті.

71. Әл-Муқаддим – Алға шығарушы.

72. Әл-Муаххир – Артқа қоюшы.

73. Әл-Әууәл – Ең бірінші.

74. Әл-Аахир – Ең соңғы.

75. Аз-Зааһир – Айқын, Бәрінен жоғары тұрушы.

76. Әл-Баатин – Жасырын, Барлық нәрсені қамтушы.

77. Әл-Уаали – Әмірші.

78. Әл-Мутәәли – Бәрінен Биік.

79. Әл-Барр – Ізгі, күллі игіліктің, жомарттықтың Иесі.

80. Әт-Тәууәәб –Тәубені тез қабыл алушы.

81. Әл-Мунтәқим – Кек қайтарушы.

82. Әл-Афуу – Ғафу Иесі, Кешірімді.

83. Ар-Раууф – Мейірбан.

84. Мәәликул-мулк – Патшалықтардың, Биліктің Патшасы, Иесі.

85. Зул-жәләли уал-икрам – Ұлылық пен Жомарттықтың Иесі.

86. Әл-Муқсит – Өте әділетті.

87. Әл-Жаамиғ – Жинаушы.

88. Әл-Ғаний – Бай, ештеңеге мұқтаж емес.

89. Әл-Муғний – Байытушы.

90. Әл-Мааниғ – Тыйым салушы, Тоқтатушы.

91. Ад-Даарр – Зияндық беруші.

92. Ән-Наафиғ – Пайда беруші.

93. Ән-Нуур – Нұр Иесі, нұрландырушы.

94. Әл-Һәәди – Туралыққа бастаушы.

95. Әл-Бәдииғ – Көркем Жаратушы.

96. Әл-Баақи – Мәңгі қалушы.

97. Әл-Уаарис – Мирасқор.

98. Ар-Рашиид – Туралыққа Нұсқаушы.

99. Ас-Сабуур – Аса Сабырлы