Крутов-17

Анатолій ВИСОТА: Про книгу Василя КРУТОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (2) - 02.17

Про книгу Василя КРУТОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (2)
Загальна характеристика — 02.17
(Крутов В.В. Возвращение к себе. Основы развития сознания и управления мышлением / В.В. Крутов. – К.: Генеза, 2014. – 400 с.)


Ще раз кілька слів спочатку

Коли людина займається якоюсь суспільно значимою справою, то з-зовні на це можлива двояка реакція: або в створенні додаткових перешкод, або в заохоченні розвитку такої справи. Великий Узгоджувач, а це ще одне, вже моє, визначення Бога (Творця, Великого Космічного Розуму+), посилає такій людині помічників, учителів, які разом стають соратниками, і тоді така суспільно значима справа отримує імпульс для розвитку. Я вже так років із 30 займаюся встановленням для себе й свого оточення картини світу, близької до істинної (1), та років із 50 творенням Самостійної України (2). І ось на початку 2016 р. мені в поміч (а може я йому?) був посланий Василь Крутов – генерал і дослідник-філософ. (Як ми познайомилися, чит. в першій публікації «Василь КРУТОВ: ЗНАЙОМСТВО (1)»).

Замість вступу або дещо про генералів

Армія – це порядок і дисципліна, субординація і централізм. Без цього важко людину послати на смерть, бо армія — це насамперед війна, каліцтва і смерть. Там неможливі диспути, бо вищий по чину завжди може поставити розумнішого по стійці «струнко». Одним словом: солдафонство.

Про рівень розвитку радянських генералів і маршалів колоритно розповів Віктор Суворов у творі «Записки освободителя». Пише, що якось в Москві зібрали армійські збори офіцерів, на яких виступав маршал Гречко. Він звично і бадьоро читав доповідь з папірця і кожна сторінка з багатьох була ним прочитана двічі. Цьому кретинізму були свідками 3 тисячі офіцерів. Тому коли невістка Галя шепнула на вухо:

— Буде генерал Крутов!, — я подумав собі: ну то й що?, але потім згадав за «Альфу», якою він командував.

Василь Крутов ближче

Народився він 16 травня 1949 р. в с. Високогірне, що на Херсонщині. Після закінчення педінституту в Запоріжжі став працювати в КДБ. Він був першим командиром українського спецпідрозділу «Альфа», а потім керівником Антитерористичного центру СБУ. Нині є генерал-лейтенантом СБУ в запасі.

А тепер увага! Василь Крутов ще є кандидатом педагогічних наук і доктором юридичних наук; вчить студентів, а тому він професор і має відзнаку Заслуженого юриста України і Відмінника освіти України. Він є автором до сотні наукових праць і більше двохсот публіцистичних статей. Його день розписаний по хвилинах, бо цей українець ще є майстром спорту по греко-римській боротьбі; з рукопашного бою в нього 5-й дан. Колись був чемпіоном СРСР і багаторазовим чемпіоном України із східних єдиноборств та прикладного багатоборства.

І ось цей чоловік задумався над тим, ЩО він передасть у спадок своїм дітям й онукам ще такого, крім квартири, дачі й машини+, що зробило б їх успішними й щасливими. Він прийшов до висновку, що без встановлення картини правдивої Світобудови і правильного світогляду це буде зробити неможливо. П’ять років, починаючи з 2009 року, Василь Крутов став вивчати першоджерела авторства науковців, езотериків, релігіє знавців+, а це сотні капітальних праць, і встановив, що нині триває формування нового світогляду, який умовно називається ДУХОВНОЮ ПАРАДИГМОЮ.

Услід за Сократом, який прорік тисячі років тому: ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ І ТИ ПІЗНАЄШ ВЕСЬ СВІТ, Василь Крутов визначив, що «… пізнати себе, це, перш за все, зрозуміти й усвідомити, що свідомість… є найфундаментальнішою константою й основою всього Всесвітнього Буття. Все інше — інформація, енергія, думки, матерія, що повсюдно оточує нас, є лиш похідними від свідомості. Свідомість не є продуктом високоорганізованої матерії, тобто мозку, і навіть не знаходиться в ньому (мозок – це лише транслятор, антена для прийому й передавання думок)» (с.14).

Ось вона, ця книга

І була вона в незвичному жорсткому пакеті із товстого картону. Із синього тла обкладинки пізнає світ блакитне око, а навколо золотом сяють літери. Гарно! Книга велика: 275 мм х 175 мм і наклад її пристойний – 3023 примірники. Розгортаю й дивуюся з незвично тонкого крейдованого паперу, перегортаю далі й бачу, що кожна (!) сторінка кольорова. Ця книга схожа на академічне видання, бо крім сотень ілюстрацій тут є багато таблиць і графіків. Текст набраний чітким дрібним газетним шрифтом (№6?) і я усвідомлюю, що якби тут був звичайний книжковий шрифт, то книга мала до 1000 сторінок, а це вже був би якийсь фоліант, схожий на «Мага-Віру» Лева Силенка. Додам, що пояснення до основного тексту, підписи до малюнків (а їх більше 400!) і зноски написані ще дрібнішим шрифтом ( разом це = 35 ум. друк. аркушів). Відмічу, що частина ілюстрацій дуже оригінальні, бо отримані контактерами із світового інформаційного простору. Книга явно розрахована на читачів із гострим фізичним і духовним зором.

Структура книги

Василь Крутов настільки освоїв тему, а це означає вільне володіння матеріалом, що розробив науково-навчальний спецкурс «Основи розвитку свідомості й управління мисленням», який прочитав студентам старших курсів у кількох елітних ВИШах. Вказаний спецкурс і став основою книги. Тому замість звичних глав або частин книга розбита на ЛЕКЦІЇ, а передує їм ґрунтовна передмова і ще більш ґрунтовніша вступна лекція. Вже самі назви лекцій вказують на їхню незвичність. Ось прочитайте:

— Лекція 1Сучасна світоглядна революція та її вплив на проект самовдосконалення Людини;
— Лекція 2 Для чого створена Людина?
— Лекція 3 Свідомість як основна субстанція Буття або Вступ в анатомію Свідомості;
— Лекція 4 Основні парадокси мислення та як їх подолати в процесі духовного самовдосконалення;
— Лекція 5 Практики психоенерготренінгу як один з основних інструментів розвитку Свідомості й управління Мисленням;
— Лекція 6 Успішність в рамках нової світоглядної парадигми;
— Лекція 7 Духовне самовдосконалення як основний фактор досягнення ідеального здоров’я;
— Лекція 8 Як врятуватися людству в умовах глобальної духовної кризи.

Книга завершується висновками, списками ілюстрацій і літератури.

Ще раз перечитайте це і ви, сподіваюсь, усвідомите грандіозність задуму автора. Кожна лекція книги може бути розгорнута в окрему монографію – основу дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Та Василь Крутов і сам каже, що це є лише початком публікацій і він планує видати розширений спецкурс і ще вісім окремих томів.

Ну й що можуть отримати читачі цієї книги при засвоєнні такої цінної інформації? Ось пояснення самого автора: «,,, Для відповіді на це питання треба вияснити, в чому є основні відмінності цього лекційного курсу від уже існуючих звичних курсів і спецкурсів. Перш за все потрібно засвоїти, що наш курс не може бути обмежений рамками того, що в дидактиці називають предметом чи дисципліною. Це очевидно, оскільки повернення до себе, саморозвиток, зміна патернів практичної поведінки не може звестися лише до засвоєння певного навчального матеріалу. Бо це є зміною вашого життя і новий напрям вектора в траєкторії вашої долі.

…цей курс не зводиться і до філософії, хоч при обґрунтуванні нової світоглядної парадигми ми часто посилаємося на філософів і звертаємося до світової філософської традиції. Він не може звестися і до якоїсь вузької дисципліни, тому що ті дисципліни не займаються темою світогляду, а акцентовані на розгляді часткових знань про світ» (21).

Як ви вже помітили із структури книги, вона має ще й прикладний характер. Бо вона містить описання й рекомендації по практиках психоенерготренінгу — про це в 5-й лекції, а також про те, чого хоче кожна людина, а саме: досягнення ідеального здоров’я – про це в 7-й лекції. Погоджуюся з автором, що як для філософії і наукової дисципліни, то викладений в книзі матеріал надто практичний, а як для практичних посібників, то він надто теоретичний, бо насичений складними світоглядними положеннями. А тому рецензована книга є нічим іншим, як синтезом релігії і великої науки, концептів і цінностей, сухої теорії і живої практики.

Читачі можуть перевірити себе, як ними засвоєний матеріал книги. Для цього в кінці лекцій подається перелік ПИТАНЬ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ, на які варто відповісти самому собі.

Можливе практичне значення

Оскільки майже всі люди вважають, що їхні тіла і складають основне їхнє єство, то й виробили критерій оцінювання теоретичних праць: ПРАКТИКА Є КРИТЕРІЄМ ІСТИНИ. Вихід у практику теоретичних напрацювань В. Крутова можливий ось таким чином: «…Практичним результатом данної серії теоретичних робіт може стати проект побудови і развиток Всесвітнього Громадського Руху за Духовне відрождення (підкреслив А.В.). Світоглядну основу такого Руху… має складати духовна парадигма, яка своїм базовим критерієм трансформації буде розглядати питання развитку Свідомості й управління Мисленням Людини, де феномен Свідомості має виступити фундаментальною константою Вселенського Буття…».

Чи помітив інтернет цю книгу?

Пошуковик Googl видав відгук про книгу на сайті УКРАИНА СЕКСТАНСКАЯ. Він наповнений сумнівами в доцільності проведеної В. Крутовим роботи. Якісь безіменні українські спеціалісти із сектознавства уявляють собі, що В. Крутов хоче створити нову секту. Оцінюючи книгу, вони твердять, що вона «зкомпільована» із творів езотериків. Нагадаю, що слово компіліо означає крадіжка. Для цієї дії існує інше слово, яке позначає літературного злодія плагіатором. Полонені матеріалістичним світоглядом люди по-іншому й не скажуть. А де ж відгуки на цю книгу знаних українських вчених — таких, як історик Ярослав Грицак або філософ Сергій Дацюк, або академік Іван Дзюба? Рецензована книга таки заслуговує на їхню увагу й ретельний аналіз.

Що далі?

Я підтримую думку В. Крутова, що нині найважливішим є формування НОВОГО СВІТОГЛЯДУ і його пропаганда серед людей. Тому планую докладніше розповісти вам про наведені в книзі В. Крутова докази діяльності Творця. А ще окремо розгляну лекцію, тему якої передала колись своїми словами наша онука Настя в запитанні: А ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ?