March 21, 2020

#2

Velosiped yurganda g'ildiraklari ultratovush chiqaradi, bu inson qulog'iga eshitilmaydi, ammo itlar uchun juda yoqimsiz.