September 10, 2019

Ya Əbaəbdillah

Allah əzadarlığınızı qəbul eləsin!