November 25, 2020

Інтерактивний плакат, як засіб подачі навчальної інформації.

Інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу.
Основна функція такого освітнього ресурсу – демонстрація навчального матеріалу.

Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук. Він складається з набору слайдів, файлів (або їх поєднанням), об’єднаних загальною навігаційною системою гіперпосилань і керуючих кнопок. Всередині одного слайда зв’язки між об’єктами здійснюються за допомогою тригерів. Від звичайної презентації інтерактивний плакат відрізняє нелінійний методом подачі матеріалу, можливістю «отримання потрібної інформації в залежності від керуючих дій користувача». У зв’язку з цим центральне місце в інтерактивному плакаті відводиться слайду – заставці. Він включає в себе меню основних розділів плаката. Вони визначаються автором шляхом розбиття навчального матеріалу на модулі, мінімальні за обсягом, але замкнуті за змістом. Вхід в кожен розділ можливий тільки з меню. У деяких роботах на заставці інтерактивного плакату автори розміщують і назву теми плаката, що надає йому велику цілісність і закінченість.

Інтерактивні плакати можна класифікувати за формою і за змістом.

Залежно від об’єму матеріалу поділяють на одно- або багаторівневу схему побудови інтерактивного плаката.

Однорівневий плакат, як правило, є робочою областю і набором різних інтерактивних елементів. Вміст робочої області змінюється залежно від стану інтерактивних елементів (натиснень кнопок, вміст полів введення тексту і так далі).

Багаторівневий плакат складається з певних частин, а саме перша частина — І рівень містить меню за допомогою якого отримується доступ до інших компонент плакату. Кожний із компонентів в свою чергу може містити однорівневий плакат або багаторівневий.

Особливості інтерактивних плакатів:

  • висока інтерактивність — діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботи на уроці);
  • простота у використанні — інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс;
  • багатий візуальний матеріал — яскраві анімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобами навчання;
  • груповий та індивідуальний підхід — дозволяє організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній дошці, демонстраційному екрані), так і з кожним окремим учнем (робота за персональним комп’ютером);
  • навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями.

Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим матеріалом, так і при повторенні, а також як додаткову допомогу при виконанні домашнього завдання з певної теми або ж як частина дистанційного курсу.

Плакат може використовуватися не на одному, а протягом декількох уроків. При використанні інтерактивних плакатів вчитель ініціює нові форми взаємодії на уроці, організовує і направляє діяльність учнів. Включає учнів у дискусії, обговорення проблемних і спірних питань.

Створення інтерактивного плаката – творчий процес, що вимагає від вчителя певного рівня інформаційної культури.

Під час створення інтерактивних плакатів пам’ятайте:

1)    плакат не повинен тестувати (Г. Можаєв);

2)    плакат – це джерело інформації, і він може містити відомості про наявні матеріали для тестування з даної теми (у вигляді посилань).

Сформулюємо декілька порад, які допоможуть при створенні якісного інтерактивного плакату:

1. Визначити тему плаката. Це може бути розділ, тема навчального курсу; тема, що вивчається протягом одного навчального року; матеріал для організації самостійної роботи.

2. Визначити мету і завдання орієнтуючись на положення навчальних програм, вимог до рівня підготовки учнів, характеристики діяльності учнів.

3. Зібрати необхідні мультимедійні матеріали.

4. Продумати структуру майбутнього плакату та визначити взаємозв’язки елементів і їх розташування.

5. Розділи інтерактивного плаката можуть містити:

o        основні навчальні матеріали з досліджуваної теми:

o        тексти, таблиці, схеми, малюнки, матеріали для самоперевірки;

o        додаткові матеріали, в яких відомості гуманітарного та природничо-наукового характеру доповнюють один одного, наприклад: довідкові матеріали, цікаві факти, роз’яснення і етимологія назв, термінів, історичні відомості і т.д.

6. Можна використовувати інтерактивні таблиці, схеми, малюнки для досягнення найбільшої наочності.

7. Щоб акцентувати увагу учнів на важливих моментах нової теми використовуйте прихований текст, який відкриватиметься натисненням на нього мишкою.

8. Інтерфейс має бути яскравим, простим і зручним.

9. Інтерактивний плакат призначений для передачі інформації в одному напрямку – до учня, а в іншому має мати зворотній зв’язок, у вигляді картинок, відео, аудіо.

10. Пам’ятайте інтерактивний плакат – мультимедійний засіб асинхронної взаємодії.

Для створення плакатів можна використати такі програми як PowerPoint, Smart Notebook, Adobe Flash та багато інших. Вони дозволяють додавати і видозмінювати елементи плаката, наповнювати його необхідним матеріалом.

Крім того вчитель для створення інтерактивного плакату може використати інтернет-сервіси такі як: Glogster, Cacoo, Prezi, Projeqt, Linoit, SlideRosket.