June 20, 2020

İçerik Analizi Nedir – Sanal Dünyada Ne Kadar Etkilisiniz?

İçerik Analizi Nedir – Günümüzde kimse boş laf duymak istemiyor; hamaset, nutuk veya laf ebeliğine hiç kimsenin tahammülü yok! Artık bu argümanlarla ilgi çekemezsiniz. Mevlana’nın dediği gibi, “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım, cancağızım!

Konuşma dilinde böyle olduğu gibi, yazı dilinde de dolu dolu yazmalısınız. Öyle ağdalı, lafı dolandırıp bir türlü gerçek amaca ulaşmayan kelimeler, cümleler, paragraflar daha ilk satırlarında terkedilmeye mahkumdur.

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, çok değil, on-yirmi yıl öncesinden çok farklı bir noktaya geldik. Beklenti şudur:

Zengin içerikle konuş. Zengin içerikle yaz. Kısa ama öz konuş veya yaz. Lüzumsuz tekrarlardan sakın.

Bu beceriler öyle göründüğü gibi kolay değil elbette. Bu becerilerin en iyi öğrenildiği ortamların başında sosyal medya geliyor.

Başta Twitter olmak üzere sınırlı karakterlerle yazı yazabiliyorsanız, anlatmak istediğinizi bu sınırı aşmadan yapabilmelisiniz. Facebook’ta, Linkedin’de veya diğerlerinde yazma alanına dair karakter sınırlaması var.

O halde nasıl yazmalı? Az karakterle çok şey anlatma becerisi taşıyan yazılar yazmalı.

Bu madalyonun bir yüzüydü.

Madalyonun diğer yüzüne bakalım; insanlar artık uzun yazılardan sıkılıyorlar; okumuyorlar. Yazının başına bakıp okunmaya layık ilgi çeken bir konu olursa ve bir de sonuna doğru kaç sayfa olduğuna bakarak karar veriyorlar.

Hem kısa ve öz yazarak, kısa yazıların okunma şansının yüksekliğini düşünerek, yapmanız gereken tek şey var: Zengin bir içerik hazırlamaktır. Hazırladığınız içeriğin zenginliğini ölçmek için içerik analizi yapmaktır?

İçerik Analizi Nedir?

İçerik Analizi Nedir – Gözlemden çok çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir.

Sosyo politik, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçları karşılamakta, nesnellik, sistemlilik ve genellik özellikleri taşımaktadır.

Nitel veriler olan metinlerin ve transkriptlerin içerik analizi için analiz tekniği vardır. Teknik, hem kelimeler arasındaki ilişkileri hem de anlam kategorileri olarak sınıflandırılmasını temsil eden metinlerin nicel (sayısal) bir tanımını üretmeye çalışır.

İçerik Analizinin Ne Faydası Var?

İçerik Analizi Nedir – Şöyle düşünün: Bir gün boyunca yapmış olduğunuz konuşmalarınızı bir metne dönüştürebilseydik, en çok tekrar ettiğiniz kavramları sayarak sizin o bir gün boyunca neler düşündüğünüzü ve neler anlatmaya çalıştığınızı rahatlıkla anlayabilirdik.

Böyle bir cihaz icat edilirse, yani yaşam içeriğimizi analiz eden bir cihaz; bir gün sonunda yaşamaya değer neler yaptığımızı, neler düşündüğümüzü da anlamış olurduk.

Bu konuda bazı medya analistleri iyi çalışıyorlar; yazılı medyada en çok neler konuşuluyor? Neler söyleniyor? Neler düşünülüyor? En çok kimi konuşmuşuz? En çok hangi konu konuşulmuş? Tüm bunları bilmek ve anlamak için işte içerik analizi yapmanız gerekiyor.

Bir başka örnek şudur:

www.kisiselgelisim.com sitenizde www.megaingilizce.com sitesini refere ederek anlatmaya çalıştığımız bir konu var ki, İngilizce bilmenin temelini oluşturuyor:

İngilizcede en çok kullanılan 10 Kelime

İngilizcede En çok kullanılan 100 kelime

İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime

Başlıklara baktığınızda bir dilde en çok ve en sık kullanılan 10-100-1000 kelimeyi nasıl tespit ediyorlar?

İşte cevabı: İçerik analizi yöntemiyle belirleniyor. Özellikle şimdi bilgisayar teknolojileri ve özel programlarla, kimin neyi aradığı, kolaylıkla biliniyorken daha da kolaylaşmıştır. Günlük konuşmalarda en çok kullanılan ve değeri yüksek keliemelerin listesini mi öğrenmek istiyorsunuz? Yapılan işlem şudur:

Yapılan çalışmada önce tüm günlük konuşma metinleri (yazılı konuşmalar, sesli konuşmalar, sohbet metinleri vb.) veri olarak toplanıyor. Sonra toplanan bu verilerin tamamı metin veya ses olarak içerik analizi yapan bir yazılıma giriliyor. Elde edilen listede frekans (sıklık) analizi yapılıyor. Yani bu konuşma metinlerinin hepsinde en sık kullanılan kelime veya ifadeleri en üstte en çok sayıda geçenden başlayarak sırayla en az tekrar edene doğru sıralanıyor. Sonra da bu listeden hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. İngilizcede günlük konuşmada en sık kullanılan 3000 kelimeyi mi istiyorsunuz, o zaman en üstten 3000. sıraya kadar olan kelimeleri listeliyorsunuz. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin “para ve bankacılık” sektöründe en çok kullanılan kelimeleri arıyorsanız, para ve bankacılıkla ilgili tüm metinleri veri olarak topluyorsunuz. Ama işlem aynı.

Şüphesiz frekans (sıklık) analizi içerik analizinin sadece bir çeşidi. Diğerleri de aşağıda verilmiştir. Ancak bir örnek daha vermek gerekirse, bazıları da sizin dolaştığınız yerlerin içerik analizini yapıyor.

Geçenlerde şöyle bir olay yaşamıştım. Eve bir komedin alma ihtiyacı vardı. Cep telefonundan bazı firmaların web sitelerine girdim. İnceledim. Her şey yolundaydı. Ancak akşama doğru Facebook sayfamda baktım bir sürü mobilya firmasının reklamı gelmeye başladı. Uzatmayayım; siz de benzerlerini yaşamışsınızdır. Demek ki, takip ediliyoruz; dolaştığınız ve ziyaret ett,ğ,n,z yerlerin içerik analizi yöntemleriyle kimin ne aradığı neyi almak istediği, neyin peşinde olduğu bir sır değil artık!

Bu konuyu en iyi anlayacak site analizi hizmeti veren sitelerdir. semrush.com, similarweb.com ve alexa.com bu konuda en popüler olanlardan birkaçıdır. Kaldı ki, bu sektörde SEO diye bir unvan var artık.

İçerik Analizi Çeşitleri

İçerik Analizi Nedir – İçerik analizi kim, kime, neyi nasıl yazmıştır; veya söylemiştir? Sonuçta ne olmuştur? Bu zincirde, bu sorulardan bir ya da birkaçına cevap aramak için içerik analizi yapılır. İçeriğin özellikleri ve iletişim etkileri ile ilgili sonuçlar elde etme ve örnekleme ile elde edilen verilerden içerik etkilerini ölçme hedeflenir. Bu tekniklerden bazıları şunlardır:

İçerik Analizi Teknikleri• Frekans (Sıklık) Analizi• Kategori Analizi• Değerlendirici Analiz• İlişki Analizi

Etkili bir içerikten beklenen hedef, söz gelimi bizim için siz değerli okuyucularımızdan sitedeki konulara gerçekten ilgi duyanları belirleyebilmektir. Bunu tıklamadan veya sitede kalma süresinden veya incelenen makalelerin okunma sıklığından anlamak mümkün olmaktadır.

Burada tabi ki, www.kisiselgelisim.com sitenizin amacıyla sizin amaçlarınızın örtüşmesi önemlidir. Sitenize girdiğinizde ihtiyaçlarınızı karşılayan bir içerikle karşılaşmanız durumunda artık bu sitenin kullanıcı bir ortağı olmuş oluyorsunuz. İşte içeriğin zengin olması budur; çok farklı insanlara her farka göre cevap verecek bir içeriğe sahip olmaktır. Önemli olan; özgün, bilgilendirici, etkili, düşündürücü olmaktır.

İçerik Analizi Yöntemi

İçerik Analizi Nedir – İçerik analizinin bir amacı da siteyi sürekli güncel tutarak hedef kitlenin ilgisini canlı tutmaktır. Bu tamamen içerik zenginliğine bağlıdır. Bunu nasıl anlarız?

Bunu ölçmenin en önemli birkaç yolu şöyledir:

  • Ziyaretçilerin sayfada durma süresi
  • Ziyaretçi sayısı
  • İçeriğin doyuruculuğu
  • İçeriklerin uzunluğu

İşte bunları anlamanın yolu içerik analizidir. Yazılar, makaleler, yorumlar; hepsi nitel verilerdir. Nitel veriyi hem anahtar kelime veya kelime gruplarıyla analiz etmek, ilişkilendirmek, gruplamak ve yorumlamakla bu analiz yapılabilir.

İçerik Analizi Programları

İçerik Analizi Nedir – Bunun yanında, bazı içerik analizi programları da var. Bunlar zaman tasarrufu sağlama bakımından önemlidir. En çok kullanılan analiz programlarından bazıları şunlardır:

QDA Miner

QDA Miner, Provalis Research tarafından geliştirilen karma bir yöntem ve nitel veri analiz yazılımıdır. Program, araştırmacılara nitel verilerin yönetimi, kodlanması ve analizinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır. QDA Miner ilk olarak 2004 yılında Normand Peladeau tarafından geliştirildikten sonra piyasaya sürüldü.

Makale, resim, video, konuşmalar, kitaplar, fotoğraflar ve yasal belgelerin analizinde kullanılmaktadır. Ücretli bir program olup 30 günlük demo süresi tanımaktadır. Ara yüz olarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ara yüzlere sahiptir.

ATLAS.ti

ATLAS.ti, nitel araştırmalarda veya nitel veri analizinde çoğunlukla kullanılan bir bilgisayar programıdır. Metin, video, resim, fotoğraf, ses ve pdf gibi dokümanların analizinde kullanılmaktadır.

MAXODA

MAXQDA akademik, bilimsel ve ticari kurumlarda bilgisayar destekli nitel ve karma yöntem verileri, metin ve multimedya analizi için tasarlanmış bir yazılım programıdır. Merkezi Berlin, Almanya’da bulunan VERBI Software tarafından geliştirilmekte ve dağıtılmaktadır.

Kullanıcı dostu nitel veri analiz programı olup Twitter’da tweetleri bile çekebilmektedir. Metin, video, ses kaydı, resim, pdf ve tablo gibi verileri her çeşit ortamdan çağırıp işlemekte ve sayısal veriler elde etmektedir. Diyagramlar, kodlamaların yapılıp raporlanabilmesi, Türkçe ara yüzü, metinler arası ilişkiler ve 30 günlük demo sunumu ile idealdir.

NVivo

NVivo, QSR International tarafından üretilen nitel bir veri analizi bilgisayar yazılım paketidir. Çok zengin metin tabanlı ve / veya multimedya bilgileriyle çalışan, küçük veya büyük hacimli veriler üzerinde derinlemesine analiz gerektiren kalitatif araştırmacılar için tasarlanmıştır.

Quirkos

Quirkos, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan metin verilerinin nitel analizi için kullanılan bir CAQDAS yazılım paketidir. Analiz düğümleri veya temalarının kabarcıklarla temsil edildiği bir grafik arayüz sağlar.

Bunlardan başka; Raven’s Eye, Qualrus, Transana ve Dedoose gibi ücretli uygulamalar da vardır.