February 19, 2021

روشن ضمیری

روشن بین چه کسی ست؟ تفاوت آن با پیشگو در چیست؟

آیا توانایی روشن بینی حقیقت دارد؟

روشن بینی چیست؟ ممکن است با شنیدن این اصطلاح، به فکر کسی بیفتید که دارای ادراکات چشم سوم قدرتمند است و دائما آینده را پیش گویی می کند. اما این همه ی واقعیت نیست. همه ی سوال های شما در مورد روشن بین بودن در این مقاله پاسخ داده خواهد شد.


روشن بینی چیست؟

یکی از قدرت های روحی که برخی از آن بهره مندند، توانایی روشن بینی است. روشن بین کسی است که اطلاعات شهودی و درونی را به صورت بصری دریافت می کند. یعنی در قالب تصاویر و نمادها، به آگاهی از مسائلی نایل می شود که مردم معمولی قادر به دانستن آنها نیستند. برخی از افراد این اطلاعات را به صورت شنیداری دریافت می کنند و برخی دیگر از راه تجارب دیگر به این آگاهی میرسند.


کانال تلگرامی ............ : bdpq0


به طورکلی چهار راه برای دریافت اطلاعات شهودی وجود دارد

بصورت دیداری و بصری “Clairvoyant”

از طریق شنوایی “Clairaudience”

از طریق احساس کردن و لمس کردن “Clairsentience”

از طریق الهام یا همان شهود “Claircognizance”

آیا پیشگو و روشن بین به یک معنی هستند؟

نه. در طول سال ها مردم از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده کرده اند اما به یک معنی نیستند. بعضی از پیشگوها اصلا روشن بین نیستند. آن ها دانش شهودی را به روش های خودشان دریافت می کنند. یادتان هست که در ابتدای مقاله گفتم چهار راه برای دریافت اطلاعات وجود دارد و دریافت اطلاعات به صورت دیداری تنها یکی از آن راه هاست.

پیشگو ها علمی آمیخته از دریافت های درونی و مطالعات اکتسابی دارند. یک پیشگو ممکن است از علم ستاره شناسی و ساعات سیاره ای (هوروسکوپ)، علم اعداد، علم حروف، کارت های فال گیری (مانند تاروت)، فراخوانی فرشتگان، جادو و احضار و… استفاده کند تا به توانایی مشاهده آینده نایل شود.

بنابراین دقت کنید که روشن بین بودن و گشودن چشم سوم، لزوما به معنی دیدن آینده نیست.


صفحه اینستاگرامی : ........... @bdpq.o


آیا همه روشن بین ها چشم سوم باز دارند؟

نه همیشه. بعضی مواقع روشن بین ها ممکن است چیزی مانند یک فیلم را در چشم ذهن شان مشاهده کنند و گاهی اوقات هم ممکن است تنها چند تصویر مختلف از هم را رویت کنند. این دریافت ها می توانند موقت باشند و صرفا در حین آن تجربه چشم سوم گشوده می شود و دوباره فرد به آگاهی عادی خود باز می گردد. البته باید توجه کنید که تصاویر همیشه معنای مستقیمی در بر ندارد و اکثرا دارای نمادهایی در خودشان هستند.


"اوشو ... یا "باگوان راجیش


خلاصه مقاله در مورد چشم سوم

چشم سوم چیست؟

چشم سوم عبارتی است که برای چاکرای موجود در بین دو ابرو (چاکرای ششم) به کار می بریم. هنگامی که چشم سوم شما گشوده می شود، شما چیزهایی را خواهید دید که بطور عادی قادر به دیدن آنها نبوده اید. به این ترتیب است که روشن بین خواهید شد. البته نباید این پدیده را با خرافات و شایعات اشتباه بگیرید. این توانایی یک اتفاق معمولا نامحسوس است. بطوری که بعضی افراد آنرا جدی هم نمی گیرند. مانند تصویری که پشت چشمان بسته تصور میکنید. بنابراین از این اسم دچار ترس و اضطراب نشوید. مطمئن باشید که هر آنچه تاکنون درباره آن از منابع نامعتبر شنیده اید دروغ و خیالبافی بوده است. اگر همچنان دچار ترس هستید، این مقاله را حتما بخوانید.

بهترین راه گشودن چشم ذهن، استفاده از تجسم و مراقبه است. تمرین مراقبه مداوم، تمارین گشودن چاکراها، و تمارین روشن بینی که راه های رسیدن به این قدرت هستند، همگی درراستمرد ارائه داده شده اند.


همهیچ _ همه هیچ ‌
منبع: https://www.psychic-readings-guide.com/what-is-a-clairvoyant/

گاهی گهگداری 

@چشم_سوم