September 3, 2021

Bizga haqiqat yoqadi deymiz lekin yuzimizga qarab aytilgan haqiqatni tan olmaymiz

Ibrat izlaganga ibratdir dunyo....