Мисс мира, помощница депутата и просто красавица. Повезло же кому-то в Госдуме