Paul Otlet, Pionier of Informačného Manažmentu.

Pôvodná stránka: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/otlet.html

Škola Informácií Predtým Škola Knižných a Informačných Štúdií

Michael Buckland, Emeritný Profesor.

Paul Otlet (portrét) sa narodil v Bruseli, v Belgicku, v roku 1868. Jeho monumentálna kniha Traité de documentation. (Brusel, 1934) bola ústredná aj symbolická počas vývoja informačnej vedy – vtedy nazývanej "Dokumentalistika" – v prvej polovici dvadsiateho storočia. Navyše, nám pripomína niečo, čo bolo značne zabudnuté: Že tento odbor mal pestrú existenciu na začiatku desaťročí dvadsiateho storočia a sofistikovanosť týkajúcu sa teórie a informačných technológií, ktoré dnes obyčajne ľudí prekvapí. Paul Otlet bo najústrednejšou postavou vo vývoji Dokumentalistiky. Desaťročia neúnavne zápasil s ústrednými technickými, teoretickými, a organizačnými aspektmi problému ústrednému spoločnosti: Ako sprístupniť zaznamenané poznatky tím, ktorí ich potrebujú. Zamýšľal sa hlboko a písal nekonečne keď navrhol, vyvinul, a zaviedol ambiciózne riešenia v jeho Inštitúte v Bruseli. Koncom pracovného života zhrnul svoje nápady v dvoch veľkých knihách syntéz, Traité de documentation v roku 1934 a Monde: Essai d'universalisme v roku 1935. V posledných rokoch sa objavil obnovený záujem o Otletovu prácu. V roku 1989 Traité, tak dlho mimo tlače, bola v dotlači. V roku 1990 jeho životopisec, Prof. W. Boyd Rayward, z Univerzity Nového Južné Walesu, publikoval anotovaný Anglický preklad výberu Otletových najlepších spisov: Otlet, Paul. Medzinárodná Organizácia a Šírenie Poznatkov: Vybrané Eseje. (FID 684). Amsterdam: Elsevier, 1990. Teraz sú Otletové nápady a spisy opäť aktívnou prísadou v informačných vedách, nakoľko majú historický význam a tiež súčasný význam vo vzťahu, napríklad, k podstate dokumentov a hypertextov. Už je to teraz storočia odkedy Otlet a LaFontaine začali svoj ambiciózny program, ktorý dnes pokračuje ako Medzinárodná Federácia pre Informácie a Dokumentáciu FID. (Adaptovaná z Predslovu Španielskej edície Otletovej Traité).   Otlet a LaFontaine boli tiež aktívny pri zakladaní Únie Medzinárodných Asociácií.

Zdrojevybrané spisy o Otletovi, jeho práca, a jeho nástupcovia. - Otletove archívy a múzeum je teraz znovu prístupné na Rue des Passages 15, B-7000 Mons,in Mons, Belgicko, ako Mundaneum, ktoré začalo publikovať výskum založený na týchto archívoch, najmä Cent ans de l'Office International de Bibliographie : 1895 - 1995 ; les premisses du Mundaneum. - Mons : Edície Mundaneum, 1995. ISBN 2-930071-05-2. (Recenzie v Nemčine). - - HyperOtlet projekt a kritická, digitálna edícia jeho Traité de documentation. - Alex Wright. Cataloging the World: Paul Otlet and the Birth of the Information Age. Oxford University Press, 2014. - Špeciálne vydanie na Otlet Nadnárodné Združenia 2003, nos 1-2. pdf - Francoise Levie: L'homme qui voulait classer le monde [Muž ktorý chcel klasifikovať svet]. Životopis a dokumentárny film. - Raywardov 1975 životopis je teraz dostupný online na http://hdl.handle.net/1854/3989 - Dokument od B. Raywarda (hovorí Anglicky) a F. Fueg (hovorí Francúzsky): Alle kennis van de wereld (Noorderlicht, 9). K dispozícii na http://archive.org/details/paulotlet. - Ironický komentár z Francúzska:   Keď Amerika objaví Paula Otleta.