September 16, 2019

Опис для особової справи

О П И С Д О К У М Е Н Т І В
(Відповідно до Інструкції з організації вартової служби у Збройних Силах затвердженої Наказом МО України №553 від 24 жовтня 2016 року)

✏️ особова справа, яка надійшла з військового комісаріату;
✏️ дві фотографії військовослужбовця (розміром 9x12 см);
✏️ автобіографія;
✏️ характеристики, надані попереднім командиром підрозділу, у разі переведення військовослужбовця до іншої військової частини (підрозділу), для військовослужбовців військової служби за контрактом - характеристики, надані командиром підрозділу за підсумками навчального року;
✏️ висновок медичної комісії про стан здоров'я військовослужбовця і допуск його до несення вартової служби;
✏️ листи індивідуальних співбесід, спостережень, матеріали проведених анкетувань і тестувань, вивчення морально-ділових та психологічних якостей військовослужбовців з висновком щодо допуску до несення вартової служби;
✏️ аркуш з особистим підписом про доведення вимог Кримінального кодексу України;
✏️ довідка про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці.