April 10, 2022

تست چاه ارت

تعریف ارت یا گراند: ارت یا گراند در سیستم سیم کشی برق AC ، هادیی است که یک مسیر با امپدانس کمی را به زمین ایجاد تا از بروز ولتاژهای خطرناک گذرا در تجهیزات جلوگیری نماید.

هدف از بکاربردن اتصال زمین (ارت):

1 ـ حفاظت و ایمنی جان انسان

2ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

3 ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار

4 ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی

5 ـ حذف ولتاژ اضافی

6 ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

7 ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

8- کاهش افت ولتاژ و افت توان بر اثر عدم تعادل بار در سیستم

تست چاه ارت :

به منظور حصول اطمینان از صحت کار کرد چاه ارتدر مقابل اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن

دستگاه ها و افراد مي‌شود ، همچنين ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكل هاي مخابراتی لذا

ضروریست مقاومت سیستم ارت و چاه ارتبه صورت سالانه اندازه گیری شود که این امر توسط کارشناسان مجرب

شرکت ایمن پیشگامان بارز انجام می گیرد، لذا دردو حالت میبایستی میزان اهم چاه ارت را با دستگاه ارت تستراندازه گیری کرد :

1- تست چاه ارت در حالت بسته (رینگ) 2- تست چاه ارت در حالت باز

که تست چاه ارت در حالت بسته باید زیر 2 اهم و در حالت باز زیر 5 اهم باشد،در غیر این صورت باید چاه ارت را احیاء کرد.

لزوم اندازه گیری و تست چاه ارت :

بازرسی فنی و تست چاه ارت بر اساس ماده 13-2-5 (تاسیسات الکتریکی راباید قبل از شروع بهره برداری یا پس از هر تغییر عمده در آن آزمود تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود). همچنین تست چاه ارت بر اساس بند پ 1-9-4 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (در پایان کار احداث هر الکترود زمین و از آن پس به صورت دوره ای باید مقاومت آن را نسبت به جرم کلی زمین به کمک دستگاه های قابل قبول برای انجام این کار و توسط افراد کار آزموده اندازه گیری کرد و اگر تغییرات قابل ملاحظه ای در مقاومت الکتریکی مشاهده شد نسبت به توسعه سیستم اتصال زمین با احداث الکترودهای جدید اقدام نمود).

علاوه بر آن بر اساس ماده 22-7-8-5 مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (آزمون اندازه گیری مقاومت الکترود زمین باید با استفاده از تجهیزات و روش های تایید شده به صورت دوره ای تست چاه ارت انجام شود).

همچنین لزوم تست چاه ارت مطابق با ماده 22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاه ها برای کلیه صنایع و ساختمان های مسکونی و تجاری که بایستی به صورت سالیانه تست چاه ارت و همبندی دستگاه ها و تجهیزات چک گردد.

تفاوت سیم های نول و ارت چیست ؟

ارت از اجزای اصلی و مهم شبکه و مدارات برقی در ساختمان ها و صنایع می باشد و در چند سال گذشته موضوع ارت در همه ساختمان ها الزامی شده است و برای حفاظت از افراد و تجهیزات باید نصب گردد.

همه ما تا کنون بارها و بارها عبارت های فاز، نول و ارت را شنیده ایم، ولی شاید برای خیلی ها سوال باشد این عبارت ها به چه معنا هستند و اصلا چه تفاوتی با هم دارند؟

همه ما می دانیم برای آن که بتوانیم یک وسیله برقی را روشن کنیم باید آن را در یک مدار بسته قرار دهیم. در واقع آن وسیله را بین دو نقطه ای قرار بدهیم که آن دو نقطه با یکدیگر دارای اختلاف پتانسیل الکتریکی باشند. به عنوان مثال برای روشن کردن یک باتری می توانیم آن را بین دو قطب مثب و منفی یک باتری قرار دهیم (چرا که این دو قطب با یکدیگر اختلاف پتانسیل دارند).وسایل خانگی اغلب با برق تک فاز کار می کنند پس سیم نول و فاز باید در خانه وجود داشته باشد.

معمولا پنج سیم وارد یک کوچه می شود که از این تعداد سیم، سه تای آنها فاز است چهارمی نول است و پنجمی برای شهرداری است که از آن برای روشن کردن لامپ معابر استفاده می کنند.

اگر به هر علتی برق با بدنه تماس پیدا کند و اتصال کوتاه رخ دهد فیوز قطع می کند، زیرا سیم ارت با مقاومت صفر تمامی جریان ورودی به خانه را به زمین منتقل می کند یعنی به یک مرتیه جریان شدیدی از فیوز عبور کرده و فیوز عمل می کند.اگر فاز را مستقیم به نول وصل کنیم باز هم فیوز قطع می کند. سیم ارت برای محافظت به کار می رود اما وجود آن الزامی است.

در بیشتر کشورها سیم ارت هنگام سیم کشی در مدار لحاظ می شود پس به جای دو شاخه از سه شاخه استفاده می کنند که یکی از شاخه ها سیم ارت است.