№14 Табышмак

Якчал - бул байыркы Ирандыктардын(Перс) муздаткычы(холодильник)