23 Табышмак

Учуучу, германиялыктардын огун кармап алган. Баардык эле октор бирдей ылдамдыкта учпайт. А атылган октор сөзсүз түрдө ылдамдыгын жоготуп бара берет. Бул окуядагы октун ылдамдыгы секундуна 40 метр болгон, ошол кездеги самолеттардун ылдамдыгына төмөндөп учуучу аны оңой эле абадан кармап алган