№6 Табышмак

Мени эн эн кепетеси суук аял олтурсун деген эле!